สธ.เสียงแข็งไม่พบหลักฐานแร่ใยหินก่อมะเร็ง

ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556

 สาธารณสุข * สธ.เสียงแข็งยันไม่พบหลักฐานเชิงประจักษ์ “แร่ใยหินไครโซไทล์” ว่าเป็นสารก่อมะเร็ง ระบุคนที่ได้รับผลกระทบจะต้องทำงานในเหมืองแร่ชนิดนี้เท่านั้น ปฏิเสธไม่มีการเสนอเข้า ครม.แน่นอน

เครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศ ไทย (T-Ban) ประมาณ 100 คน รวมตัวกันที่หน้าบริเวณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อยื่นข้อเรียกร้อง 3 ข้อคือ 1.ขอคัดค้านมติของ สธ.ที่ยังคงให้ใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ในประเทศไทย 2.ขอให้ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รักษาการ รมว.สธ. แถลงต่อประชาชนว่าจะไม่เสนอคณะรัฐ มนตรีให้คงการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ เนื่องจาก สธ.ไม่มีความชอบธรรมใดๆ ในการที่จะเสนอมติดังกล่าว เพราะ นพ.ประดิษฐเป็นเพียงรักษาการ รมว.สธ.เท่านั้น และ 3.ขอให้เปิดเผยผลการประชุมของคณะทำงานศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผล กระทบด้านสุขภาพจากแร่ใยหินที่มี นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัด สธ. เป็นประธาน เพื่อให้สาธารณชนได้ทราบว่าข้อมูลที่ นพ.ชาญวิทย์นำเสนอต่อผู้บริหารกระทรวงแตกต่างไปจากผลการประชุมของคณะทำงานหรือไม่ อย่างไร

ด้าน นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัด สธ. กล่าวว่า ตนยินดีให้รายงานผลการศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพจากแร่ใยหินเท่านั้น เพราะถือว่าอยู่ในอำนาจที่ตนสามารถให้ได้ ทั้งนี้ จากการศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพจากแร่ใยหินของคณะทำงาน พบว่าแร่ใยหินไครโซไทล์เป็นสารก่อมะเร็งในกลุ่มของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารดังกล่าวเป็นส่วนผสมน้อยกว่าสารอีก 4 ชนิดที่ยกเลิกการใช้ไปแล้ว และน้อยกว่าบุหรี่ โดยอัตราส่วนที่แร่ใยหินไครโซไทล์จะทำให้เกิดมะเร็งเยื่อหุ้มปอดอยู่ที่ 1 ต่อ 500 ประชากร มะเร็งปอด 1:50 ประชากร ผู้ที่เป็นมะเร็งส่วนใหญ่คือผู้ที่ทำงานอยู่ในเหมืองแร่ ซึ่งประเทศไทยก็ไม่มีการทำเหมืองแร่ใยหิน จึงสรุปได้ว่ายังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สามารถยืนยันได้ว่าแร่ใยหินไครโซไทล์เป็นสารก่อมะเร็ง

รองปลัด สธ.กล่าวต่อว่า นอกจากนี้แร่ใยหินไครโซไทล์หากเข้าสู่ร่างกายจะสามารถย่อยสลายได้เองภายใน 90 วัน หรือ 3 เดือน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทางคณะทำงานยังไม่มีแผนการหรือเตรียมการเสนอเรื่องนี้เข้ายังคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใด อีกทั้งเนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยมีรัฐบาลรักษาการ จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องรอให้มีคณะรัฐมนตรีใหม่และ รมว.สธ.คนใหม่ก่อน จึงจะสามารถดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดได้

“ถ้าจะเรียกร้องให้ยกเลิกการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ เพราะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง ซึ่งเราศึกษาแล้วพบว่ายังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ว่าเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง ถ้าอย่างนั้นเราต้องไปยกเลิกบุหรี่ เหล้า หมูปิ้ง และห้ามมีเพศสัมพันธ์ด้วย เพราะว่าเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก” นพ.ชาญวิทย์กล่าว

นพ.ชาญวิทย์กล่าวต่ออีกว่า ไร่ใยหินไครโซไทล์เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความแข็งแรง เช่น ซีเมนต์ เหล็ก กระเบื้อง อุตสาหกรรมต่อเรือ รถไฟ ซึ่งมีการนำเข้าเป็นอันดับ 2 หรือ 3 ของเอเชีย ปัจจุบันมีคนไทยที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แร่ใยหินชนิดดังกล่าวประมาณกว่า 2,300 คน ซึ่งทาง สธ.ได้ติดตามผลกระทบอยู่แล้ว.

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แร่ใยหิน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร