สสจ.ชัยนาทลงนามความร่วมมือการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

Untitled16สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2557

วันนี้(วันที่ 3 มกราคม 2557) ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมชัยนาทธานี นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมจังหวัดชัยนาท โดยมีนายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาทให้การต้อนรับ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นำโดย นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ในการสร้างกลไกและผลักดันการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ผ่านเครื่องมือที่สำคัญตาม พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพของจังหวัดชัยนาท ทั้งนี้ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมารวมทั้งหมด 6 ครั้ง โดยมี หน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ทั้งสิ้น 70 แห่ง ประกอบด้วย หน่วยงานองค์กรที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 9 แห่ง,ภาควิชาการวิชาชีพ 18 แห่ง, ภาคการเมืองราชการ 17 แห่งและภาคประชาสังคม 26 แห่ง เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้กำหนดกิจกรรมพิธีลงนามความร่วมมือและแถลงข่าว ตลอดจนกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอเชิงประเด็น เรื่อง “สุขภาพของคนชัยนาทในอีก 5 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร?” ทั้งนี้จะส่งผลต่อการนำไปใช้ประโยชน์ประกอบการพัฒนาสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมต่อไป

ที่มา : สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน PHA และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร