ข่าวสั้นทุกทิศ: สาธารณะเพื่อสุขภาพ

อาร์วายทีไนน์ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2557

ชัยนาท/ เมื่อเร็วๆ นี้ นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการลงนามความร่วมมือ ตามโครงการความร่วมมือการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของจังหวัดชัยนาท ที่โรงแรมชัยนาทธานี จ.ชัยนาท โดยมี น.พ.อำพล จินดาวัฒนา เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท (อบจ.) และตัวแทนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมโครงการจำนวน 70 หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วยองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาระบบสุขภาพของจังหวัดโดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม น.พ.สมเกียรติ์ ขำนุรักษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการลงนามความร่วมมือที่จัดทำขึ้นครั้งนี้ เพื่อให้การกำหนดนโยบายสุขภาพของจังหวัด มาจากประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยตัวแทนหน่วยงานภาคีทั้ง 11 องค์กรได้ร่วมกันลงนามบนจิ๊กซอว์ความร่วมมือระบบสุขภาพของจังหวัดชัยนาทเป็นสัญลักษณ์การเริ่มต้นของยุคใหม่ของการพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อประชาชน ภายในงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทได้จัดแสดงผลงานของภาคประชาชนที่อาสาเข้ามาทำงานในระบบสุขภาพ ทั้ง อสม. และหมอน้อยที่เป็นการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.ชัยนาท ซึ่งได้มีการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในชุมชน รวมถึงมีการจัดนิทรรศการ การออกร้านสินค้าเพื่อสุขภาพจาก อสม.ประจำชุมชนต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชมและสอบถามในรายละเอียดเพื่อนำไป ต่อยอดการพัฒนาและประยุกต์ใช้

ที่มา : http://www.ryt9.com

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน PHA และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร