คอลัมน์ แยกประชาชื่น: มาตรฐาน’จักรยาน’

ข่าวสด ฉบับวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557

ล็อกล้อ:

สัปดาห์ที่ผ่านมา วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ลงนามบันทึกความร่วมมือกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย เรื่องการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

โครงการนี้สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ซึ่งดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)

มีกรอบความร่วมมือ ประกอบด้วย 1.ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาระบบการส่งเสริมสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมจักรยานและอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ

2.การประสานด้านการประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำต่อคนเดินเท้าและผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวันตลอดจนคนพิการ

3.การส่งเสริมอุตสาหกรรมตามแผนงานสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์การเดินและจักรยาน รวมทั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่คนพิการ

ศ.กิตติคุณ ดร.ธงชัยพรรณสวัสดิ์ ประธานชมรมจักรยานฯ เผยว่า จากการที่ชมรมได้รณรงค์ให้การใช้จักรยานมาเป็นเวลากว่า 20 ปี พบว่าช่วง 5 ปีที่ผ่านมา คนไทยใช้จักรยานเพิ่มขึ้นเร็วมาก 5-10 เท่า

มีทั้งรูปแบบการปั่นเร็วทางไกล และปั่นช้าทางใกล้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากกระแสโลก

ผลการรณรงค์ในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องทำให้คนไทยเข้าใจว่าการปั่นจักรยานมีข้อดีอย่างไร

รวมถึงภาคธุรกิจมีการดำเนินธุรกิจที่ตอบสนองต่อผู้ใช้จักรยานมากขึ้นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เริ่มรณรงค์การใช้จักรยานในชุมชนอย่างจริงจัง โดยมีอปท.ที่เป็นต้นแบบ 10 แห่งทั่วประเทศ

หลังการทำบันทึกความร่วมมือ จะตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จักรยาน ที่พบว่าฉบับล่าสุดใช้มากว่า 40 ปี อาจล้าสมัย เพื่อให้คนไทยได้ใช้จักรยานที่มีความปลอดภัยมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ ปัจจุบันมีการนำเข้าจักรยานจากต่างประเทศราคาถูก แต่ไม่ได้มาตรฐาน ผู้ใช้เสี่ยงต่ออันตราย ซึ่งผู้ที่รับผิดชอบควรเข้ามาดูแลปัญหานี้อย่างจริงจัง

อย่าให้วัวหายแล้วล้อมคอก

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน HA และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร