สธ.อารยะขัดขืน”นพ.ณรงค์” นำทัพปรากฏการณ์ข้าราชการปฏิวัติ !!

Untitled1ASTVผู้จัดการสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2557

ท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่เดินมาถึงจุดเปลี่ยนประเทศไทย เมื่อรัฐบาลของ ‘น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร’ ภายใต้การชักใยของ นช.ทักษิณ กำลังหวาดผวากับมวลมหาประชาชนหลายล้านคนทั่วประเทศที่ออกมาชุมนุมขับไล่ ได้เกิดปรากฏการณ์ที่สร้างความตื่นตะลึงให้แก่แวดวงข้าราชการไทยอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน นั่นคือ ‘ปฏิบัติการอารยะขัดขืน’ ของบรรดาข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข ที่นำโดย ‘นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์’ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ซึ่งออกแถลงการณ์ประชาคมสาธารณสุข ฉบับที่ 3 เมื่อวันที่ 9 ม.ค.ที่ผ่านมา เพื่อแสดงจุดยืนในแนวทางเดียวกับ กปปส. (คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข) คือให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งและเรียกร้องให้รัฐบาลลาออก โดยที่ไม่หวั่นเกรงต่ออำนาจของรัฐบาลเพื่อไทย ซึ่งใช้ความเป็นรัฐบาลรักษาการเล่นงานทุกคนที่เห็นต่าง

โดยแถลงการณ์ดังกล่าว ระบุว่า การประชุมประชาคมสาธารณสุขจากทุกวิชาชีพทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของ สธ. รวมถึงชมรมสาธารณสุขต่างๆ อีกกว่า 20 ชมรม มีความเห็นว่าสถานการณ์บ้านเมือง รัฐบาลมีปัญหาด้านความโปร่งใส ไม่ยอมรับอำนาจของตุลาการ แทรกแซงอำนาจนิติบัญญัติ เกิดความแตกแยกของสังคม มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ความรุนแรงและส่งผลต่อการบาดเจ็บล้มตาย ที่ประชุมเห็นชอบจะดำเนินการ 5 ข้อ อันประกอบด้วย

1. ขอย้ำจุดยืนที่จะให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง2. เรียกร้องให้รัฐบาลลาออกโดยทันที เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการปฏิรูปที่เป็นกลางและยุติธรรม

3. เห็นว่ารัฐบาลชุดนี้ หมดความชอบธรรมในการบริหารประเทศแล้ว จึงยืนยันที่จะไม่ทำงานกับรัฐบาลชุดนี้

4. ยืนยันจะทำงานให้บริการดูแลประชาชนบนพื้นฐานจริยธรรมวิชาชีพอย่างเต็มที่ โดยไม่เลือกปฏิบัติ และ

5. พร้อมแสดงออกทุกวิถีทางเพื่อยืนยันจุดยืนดังกล่าว และขอเชิญชวนประชาคมทุกกระทรวง ทบวง กรม ออกมาแสดงจุดยืนร่วมกัน

ทั้งนี้ แน่นอนว่าแถลงการณ์ดังกล่าวย่อมต้องสร้างความไม่พอใจให้แก่ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ‘นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์’ ที่ปวารณาตัวรับใช้ระบอบทักษิณ เพราะงานนี้เหมือนถูกข้าราชการตบหน้าและท้าทายอำนาจ นพ.ประดิษฐจึงสำแดงบารมีสั่งห้ามข้าราชการในสังกัด สธ.ไปร่วมชุมนุมกับกลุ่ม กปปส. โดยได้ทำหนังสือประทับตรา ‘ด่วนที่สุด’ ถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ระบุว่า ระหว่างที่มีการชุมนุมใหญ่ในวันที่ 13-25 มกราคม 2557 ห้ามมิให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ลาหยุดราชการทุกประเภท ยกเว้นการลาป่วย และห้ามเดินทางไปราชการต่างจังหวัด และหากข้าราชการมีความจำเป็นจะต้องลาหยุดราชการ หรือเดินทางไปราชการให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจขออนุญาตพิจารณาอย่างเคร่งครัด และให้มีการชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้บังคับบัญชาทราบด้วยทุกราย รวมถึงสั่งตั้งกรรมการสอบ นพ.ณรงค์ และพยายามที่จะปลดปลัดกระทรวงน้ำดีท่านนี้ออกจากตำแหน่งอีกด้วย

แต่เมื่อดูระเบียบและข้อกฎหมาย นพ.ประดิษฐ ก็สำเหนียกได้ว่าตนเองนั้นมีฐานะเป็นแค่รัฐมนตรีรักษาการจึงไม่มีอำนาจสั่งปลดปลัดกระทรวง เลยหันไปใช้วิชามารโดยออกหนังสือมอบอำนาจให้รองปลัดฯที่ตนสั่งซ้ายหันขวาหันได้เข้าไปทำหน้าที่สำคัญต่างๆแทน นพ.ณรงค์

ขณะที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ รักษาการนายกฯ และ รักษาการ รมว.กลาโหม ซึ่งต้องทำทุกอย่างเพื่อรักษาอำนาจตามคำสั่งของพี่ชายที่อยู่ดูไบ ก็ออกโรงสั่งการให้ ศอ.รส. (ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย) ตั้งกรรมการสอบ นพ.ณรงค์ พร้อมทั้งกดดันให้เขาลาออกจากตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ทว่าการใช้อำนาจบาตรใหญ่ดังกล่าวก็หาได้ทำให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นบุคลากรระดับมันสมองของประเทศเกรงกลัวไม่ ในทางกลับกันรัฐบาลกลับเจอมาตรการต่อต้านอย่างหนัก โดยบรรดาหมอ-พยาบาล และบุคลากรด้านสาธารณสุขทุกภาคส่วน ต่างก็สนับสนุนมติของประชาคมสาธารณสุข และพร้อมใจกันคล้องนกหวีดและติดสัญลักษณ์ธงชาติเพื่อประกาศเจตนารมณ์โค่นล้มรัฐบาล ต้องการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง อีกทั้งยังออกมาปกป้องปลัดกระทรวงสาธารณสุขอย่างเต็มที่

และเมื่อวันที่ 12 ม.ค.2557 ประชาคมสาธารณสุขเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักเคมีบำบัด และวิชาชีพต่างๆ รวมไปถึงชมรมด้านสาธารณสุขอีกกว่า 20 ชมรม เช่น ชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ชมรมโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ./รพท.) สมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป (สพศท.) ประมาณ 3,000คน ก็ได้นัดรวมตัวกันบริเวณหน้าเสาธงอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อมอบดอกไม้ให้กำลังใจ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ถูกการเมืองกลั่นแกล้ง พร้อมทั้งจวก น.พ.ประดิษฐ รมว.สาธารณสุขว่าออกคำสั่งห้ามข้าราชการหยุดงานโดยมิชอบ อีกทั้งการออกหนังสือมอบอำนาจปลัด สธ.ให้รองปลัดทั้งหมด ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะถือเป็นการแทรกแซงทำงานของข้าราชการประจำ

พญ.อุทุมพร กำภู ณ อยุธยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครศรีธรรมราช ในฐานะตัวแทนประธานประชาคมสาธารณสุข ได้ประกาศจุดยืนต่อชาวประชาคมสาธารณสุข ว่า จะปกป้อง และให้กำลังใจ ปลัด สธ.และจะทำตามคำสั่งของปลัด สธ.ผู้นี้เท่านั้น พร้อมทั้งยืนยันจะไม่หยุดงาน และจะทำงานให้บริการประชาชนอย่างถึงที่สุด

ขณะที่ นพ.ณรงค์ ซึ่งได้รับยกย่องให้เป็นต้นแบบของข้าราชการสาธารณสุข ในยุคที่ระบอบทักษิณครองเมือง ได้กล่าวกับบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขที่ตบเท้ามาให้กำลังใจเขา ว่า ขอให้ทุกคนที่อยู่หน่วยพยาบาลต่างๆ ให้ทำงานเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่ ให้สมกับเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่ต้องห่วงว่าตนจะถูกปลดหรือไม่

“ขอขอบคุณประชาคมสาธารณสุข ป้ายทุกป้าย และทุกกำลังใจ ซึ่งพี่น้องชาวประชาคมไม่ต้องห่วง ไม่ว่าผมจะถูกปลดหรือไม่ ก็ได้ตัดสินใจไปแล้ว ตั้งแต่วันที่เดินออกมา เพราะผมคือนายณรงค์ หวังว่าไม่ว่าใครจะเป็นปลัดก็ตาม หากนำโดยไม่มี ธรรมาภิบาล ประชาคมสาธารณสุขคงไม่ยอมอยู่แล้ว และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ทุกคนจะต้องอยู่และทำงานอย่างเต็มกำลัง โดยขณะนี้ชาวสาธารณสุขยืนอยู่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวง สมเด็จพระราชบิดา และสมเด็จย่าอยู่ข้างซ้าย ผมเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นหัวใจและสายเลือดของประชาคมสาธารณสุขใครจะมาทำลายก็ไม่ได้ ตำแหน่งปลัดเป็นตำแหน่งหัวโขน ผมตัดสินใจไปแล้วและครอบครัวเห็นด้วย ตำแหน่งอะไรไม่สำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราคือใคร หัวใจคืออะไร ขอขอบคุณทุกจากหัวใจของตระกูลสหเมธาพัฒน์ ขอบคุณทุกคน” ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศกร้าวด้วยหัวใจที่ห้าวหาญ

เมื่อ นพ.ณรงค์ กล่าวจบก็มีเสียงปรบมือ เสียงนกหวีดดังลั่นไปทั่วบริเวณ ตามด้วยเสียงเพลง “ศรัทธา” ของหินเหล็กไฟ ที่เปล่งออกมาจากใจของข้าราชการสาธารณสุขดังกึกก้องไปทั่ว ดั่งจะประกาศให้นักการเมืองชั่วรับรู้ว่าเหล่าข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะไม่ก้มหัวให้รัฐบาลทรราชอีกต่อไป

ไม่เพียงเท่านั้น ทางด้าน นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการสำนักงานสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ก็ได้ออกมาแสดงตัวสนับสนุน นพ.ณรงค์ อย่างชัดเจน โดยระบุว่า การแสดงจุดยืนทางการเมืองของปลัด สธ.เป็นสิ่งที่ถูกต้อง เพราะข้าราชการไม่ได้เป็นขี้ข้าของนักการเมืองจะสั่งให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ เพราะข้าราชการจะต้องรับใช้แผ่นดิน จะต้องรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดได้ในภาวะบ้านเมืองระบอบนี้ ไม่ใช่ภาวะที่ใครมีอำนาจเหนือใคร หรือใช้อำนาจบาตรใหญ่มาข่มขู่ใคร ดังนั้น การที่คิดจะทำอะไรกับปลัด สธ. รวมทั้งการไม่ให้ข้าราชการลาหยุดก็สะท้อนถึงการใช้อำนาจบาตรใหญ่อยู่ตลอด รวมทั้งสิ่งที่ประชาชนเรียกร้องแต่รัฐบาลชุดนี้ไม่ได้ตระหนักอะไรเลย ยังมีความพยายามในการใช้อำนาจขัดขวางอีก

“ในฐานะที่ผมเป็นอดีตข้าราชการเก่าระดับ 11 ของกระทรวงขอให้กำลังใจปลัดและประชาคมสาธารณสุขเพราะทำในสิ่งที่ถูกต้อง และชื่นชมความกล้าหาญ ที่ทำให้เห็นว่าอย่างน้อยข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขมีความกล้าหาญทางคุณธรรมและจริยธรรม” นพ.อำพล กล่าว

แต่ที่เจ็บแสบกว่านั้นชนิดที่ทำเอาลิ่วล้อระบอบทักษิณหนาวไปตามๆ กันก็คือปฏิบัติการตอบโต้ของเหล่าข้าราชการสาธารณสุข เมื่อวันที่ 13 ม.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งประชาคมสาธารณสุขประมาณ 100 คน ได้เดินทางไปชุมนุมบริเวณหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) เมื่อ นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัด สธ. ที่ออกมาให้สัมภาษณ์อัดปลัดฯ ณรงค์ และเชลียร์ รมต.ประดิษฐอย่างออกนอกหน้า เดินทางมาถึงกระทรวงเหล่าข้าราชการก็พากันเป่านกหวีดขับไล่จน นพ.ชาญวิทย์ ที่อุตส่าห์แต่งสูทหล่อเพราะคิดว่าถึงคราวจะได้เป็นใหญ่เป็นโตกว่านี้ถึงกับหน้าถอดสีมือสั่นปากสั่น นอกจากนั้น เหล่าข้าราชการยังเข้าไปปลดป้ายชื่อและรูปของ นพ.ชาญวิทย์ ออกจากบอร์ดผู้บริหารระดับสูงซึ่งอยู่บริเวณโถงชั้นล่างอาคาร สป.สธ. พร้อมทั้งปลดป้ายชื่อหน้าห้องทำงานของ นพ.ชาญวิทย์ แล้วขึ้นป้ายข้อความว่า “ขี้ข้าชาญวิทย์ออกไปจาก สธ.” และ “ที่นี่ไม่ต้อนรับสมุนนักการเมือง” แทน

ไม่เพียงแต่บุคลากรด้านสาธารณสุขเท่านั้นที่ออกมา ปกป้อง นพ.ณรงค์ กลุ่ม 40 ส.ว.ก็ได้เดินทางไปให้กำลังใจข้าราชการผู้กล้าแห่งสาธารณสุขเช่นกัน พร้อมทั้งกางตำรากฎหมายชี้ให้เห็นกันจะจะว่า การใช้อำนาจของ ศอ.รส. ที่เรียกปลัดกระทรวงสาธารณสุขมาสอบนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายชัดเจน เนื่องจาก นพ.ณรงค์ ไม่ได้มีความผิดในเรื่องความมั่นคง นอกจากนั้น ทางกลุ่ม 40 ส.ว. จะทำหนังสือไปยัง กกต. (คณะกรรมการการเลือกตั้ง) เพื่อให้ชี้ว่าคำสั่งสอบดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ชอบหรือไม่

จะเห็นได้ว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เกิดปรากฏการณ์ที่เหล่าแพทย์-พยาบาลประจำโรงพยาบาลต่างๆในเครื่องแบบเต็มยศ ออกมาชุมนุม โบกธงชาติ เป่านกหวีด บริเวณหน้าโรงพยาลของตน ข้าราชการสาธารณสุขโบกไม้โบกมือและออกมาร่วมเป่านกหวีดกับขบวนของ กปปส.ที่เคลื่อนไปปิดกระทรวงสาธารณสุข ภาพของบุคลากรทางการแพทย์ที่ขึ้นเวที กปปส.และปราศรัยวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลอย่างเผ็ดร้อน ซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

ภาพดังกล่าวคงเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีข้าราชการที่กล้าหาญอย่าง นพ.ณรงค์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ลุกขึ้นมาประกาศขับไล่รัฐบาล และสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ โดยไม่หวั่นเกรงต่ออำนาจของระบอบทักษิณซึ่งกัดกินและครอบงำประเทศไทยมายาวนานนั้น รวมถึงไม่มีผู้กล้าอย่างแพทย์-พยาบาลหลายๆท่านที่จัดเป็นบุคลากรกลุ่มแรกๆ ในระบบราชการที่ออกมาร่วมเคลื่อนไหวกับประชาชนในยามที่เกิดวิกฤตบ้านเมือง ซึ่งความกล้าดังกล่าวนี่เองที่ได้สร้างแรงกระเพื่อมทั้งต่อแวดวงสาธารณสุข และต่อระบบราชการอย่างคาดไม่ถึง นอกจากจะเป็นการจุดไฟทำให้ข้าราชการสาธารณสุขบางส่วนที่ยังกล้าๆ กลัวๆ ตบเท้าออกมาประกาศมาตรการ ‘อารยะขัดขืน’ ต่อกรกับนักการเมืองชั่วที่ใช้อำนาจโดยมิชอบแล้ว ยังส่งผลให้ข้าราชการในกระทรวงอื่นๆ กล้าที่จะเปิดหน้าออกมาเคลื่อนไหวขับไล่รัฐบาลกันมากขึ้น

ที่สำคัญ ‘ความกล้า’ ดังกล่าวนั้น ยังเป็นการส่งสัญญาณการ ‘ไม่รับอำนาจ’ รัฐบาลเพื่อไทย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ระบอบทักษิณอ่อนเปลี้ยไร้เรี่ยวแรงและสูญสิ้นอำนาจเพราะไม่สามารถสั่งการข้าราชการได้อีกต่อไป !!

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ปฏิรูปประเทศไทย และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร