ผลประชามติของชาวบ้านปากปานไม่เอาโรงไฟฟ้าชีวมวล-ชี้ข้อมูลคลุมเครือ

ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557

แพร่ – นายเฉลิมวุฒิ รักขติวงศ์ นายอำเภอเด่นชัย จ.แพร่ ร่วมเป็นประธานในการจัดทำประชามติกรณีสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัทเอกชนรายหนึ่ง ที่ตั้งอยู่บริเวณเหนือชุมชนหมู่ที่ 7 บ้านปากปาน ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โดยมีประชาชนจากหมู่ 1 หมู่ 7 และหมู่ 9 ที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมแสดงประชามติ 608 คน ในวัดปากปาน ซึ่งกลุ่มชาวบ้านขอให้เยาวชนซึ่งได้รับผลกระทบเข้าแสดงประชามติด้วย ซึ่งนายอำเภอเด่นชัยยินยอมผลการแสดงประชามติพบว่าประชาชนทั้งหมดไม่ต้องการให้สร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล และไม่มีผู้ต้องการให้สร้างแม้แต่เสียงเดียว โดยนายเฉลิมวุฒิกล่าวว่า ผู้ที่ไม่มาร่วมฟังประชามติได้แก่ ตัวแทนอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ และผู้ประกอบการ แต่อย่างไรก็ตามทางอำเภอได้มีหนังสือเชิญให้เข้าร่วมและเป็นข้อตกลงที่รับรู้ร่วมกันว่าจะมีการจัดทำประชามติในครั้งนี้ และเป็นแนวทางจากที่ประชุมแก้ปัญหาโดยมีนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการเจรจาแก้ปัญหา จากข้อสงสัยของชุมชนว่าจะใช้ประชามติครั้งนี้ได้หรือไม่ ซึ่งขอรับรองว่าการทำประชามติในครั้งนี้ถือเป็นข้อยุติได้และจะได้รายงานให้ทางจังหวัดแพร่ทราบหลังจัดทำประชามติในหมู่ที่ 4 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย

รายงานแจ้งว่าก่อนการแสดงประชามติกลุ่มชาวบ้านติดป้ายประท้วงและถือป้ายต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในชุมชน กล่าวถึงความไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายในกระบวนการก่อสร้างดังกล่าว ที่บริษัทเอกชนและหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบไม่ให้ข้อมูลที่ชัดเจน เช่น การซื้อที่สร้างโรงงานทำไม้หมอนรถไฟ ฯลฯ

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน โรงไฟฟ้า ชีวมวล และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร