คอลัมน์ ข่าวสั้น: เดินสายยกระดับต้านใยหิน

สยามรัฐ ฉบับวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557

นางสมบุญ สีคำดอกแค ผู้ประสานงานสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (ทีแบน) เปิดเผยว่า ได้รณรงค์ขอความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศเพื่อให้ยกเลิกการใช้แร่ใยหินในทุกๆ สัญญาจ้าง และจะมีการใช้อำนาจตามกระบวนการยุติธรรมผ่านศาลปกครองเพื่อให้คุ้มครองและระงับโครงการที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบในทุกๆ โครงการของภาครัฐ และในภาคเอกชนจะดำเนินการในด้านธรรมาภิบาล เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันต่อสังคมเนื่องจากแร่ใยหินเป็นสาเหตุสำคัญในการเกิดโรคในระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ โดยเฉพาะโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอด และปัจจุบันมีคนไทยป่วยจากโรคดังกล่าวและมีสถิติจากทั่วโลกรวมถึงองค์การอนามัยโลก WHO เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เป็นที่ประจักษ์แล้ว

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แร่ใยหิน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร