คคส.กระตุ้น10ข้อคุ้มครองผู้บริโภคยกระดับปกป้องสิทธิบุคคล

ข่าวสด ฉบับวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557

รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงข้อเสนอ “สิบเรื่องการคุ้มครอง ผู้บริโภคที่รอการเปลี่ยนแปลงในปีใหม่ 2557” ว่า งานคุ้มครองผู้บริโภคถือเป็นเรื่องสำคัญที่จำเป็นต้องเดินหน้า ต่อเนื่อง โดยการดำเนินงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 10 เรื่อง ที่จะต้องผลักดันให้เกิดขึ้นในปี 2557 คือ

1.การตั้งองค์การอิสระคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งผ่านการรับรองร่างจากกรรมาธิการสองสภาแล้ว เหลือการรับรองในสภานิติบัญญัติ 2.การคุ้มครองผู้บริโภคโดยควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งเป็นหน้าที่ของ กสทช. และอย. ที่ต้องเร่งหามาตรการควบคุมสื่อ โดยเฉพาะทีวีดาวเทียมและวิทยุชุมชน 3.การคุ้มครองความปลอดภัยประชาชนจากมะเร็งปอดและมะเร็งเยื่อหุ้มปอดจากแร่ใยหินไครโซไทล์ ที่มีมติ ครม.เลิกใช้ตั้งแต่ปี 2554 แต่ยังไร้แนวทางปฏิบัติ

4.การคุ้มครองผู้บริโภคด้านพลังงาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะประเด็นการบริหารงานของ ปตท. 5.นโยบายเอฟทีเอและมาตรา 190 การค้าระหว่างประเทศ ที่ส่งผลกระทบต่อ ผู้บริโภค เช่น เกิดการผูกขาดด้านยา 6.มาตรการควบคุมสารเคมีการเกษตร ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะรายการที่นานาชาติยกเลิกการใช้เพราะอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 7.ระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว เพื่อลดผลกระทบจากการเข้าถึงที่ไม่เสมอภาค หรือผลกระทบจากเมดิคัลฮับ

8.การคุ้มครองเด็กเล็กจากการใช้สารต้องห้าม คือ สารบีพีเอในขวดนมเด็ก 9.คุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัยที่จะไม่ให้มีสารตะกั่วในสีทาบ้านและอุปกรณ์ต่างๆ และ 10.มาตรการด้านความปลอดภัยในการเดินทางรถสาธารณะ ทั้งนี้ ประเด็นในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการโดยภาครัฐ และการทำให้ประชาชนตระหนักถึงการปกป้องสิทธิของตนเองด้วย

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แร่ใยหิน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร