ไทยรั้งท้ายโผละเมิดลิขสิทธิ์

ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาโลกและหอการค้าสหรัฐฯ ชี้ สหรัฐฯเป็นประเทศที่ป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญษดีที่สุด อินเดียแย่ที่สุด ส่วนไทยแย่รองจากอินเดีย…ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (จีไอพีซี) องค์กรความร่วมมือของสภาหอการค้าสหรัฐฯ (ยูเอสซีซี) เผยผลสรุปดัชนีทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ (ไอไอพีไอ) ประจำปี 2557 ซึ่งเป็นการสำรวจสถานการณ์ด้านการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท ทั้งลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า ใน 25 ประเทศทั่วโลก เมื่อ 29 ม.ค. พบว่าสหรัฐฯ เป็นประเทศที่มีคะแนนสูงเป็นอันดับที่ 1 ในดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์ในการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและการลงโทษผู้กระทำผิด คิดเป็นคะแนนรวม 28.52 คะแนน ส่วนอันดับ 2-10 คือ อังกฤษ ฝรั่งเศส สิงคโปร์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ แคนาดา มาเลเซีย และเม็กซิโก ขณะที่อินเดียเป็นประเทศที่มีคะแนนต่ำสุดในดัชนีไอไอพีไอ เป็นผลจากที่รัฐบาลอินเดียไม่ยอมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งยังไม่สามารถปราบปรามหรือลดจำนวนผู้ก่อเหตุละเมิดสิทธิบัตรยาภายในประเทศได้ ขณะที่จีนติดอันดับที่ 17 เนื่องจากมีรายงานการละเมิดเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์สินค้าต่างๆ เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่มีความก้าวหน้าด้านการป้องกันการละเมิดสิทธิบัตรนวัตกรรมต่างๆ ส่วนไทยเป็นประเทศที่ได้คะแนนดัชนีไอไอพีไอต่ำสุดเป็นอันดับ 2 รองจากอินเดีย.

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน การเข้าถึงยา และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร