ปลัดสธ.เคาะเลิกใช้แร่ใยหิน

มติชน ฉบับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เมื่อวันที่ 31 มกราคม แหล่งข่าวจากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากแร่ใยหิน ซึ่งมี นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ. เป็นประธาน เมื่อวันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา มีมติว่า แร่ใยหินไครโซไทล์เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างชัดเจน ตามเอกสารยืนยันจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และงานวิจัยทางด้านสาธารณสุขในประเทศไทย ทุกแห่งต่างมีข้อสรุปตรงกันถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชน โดยข้อสรุปของที่ประชุมคือ การยกเลิกการใช้แร่ใยหิน เนื่องจากหลักฐานต่างๆ ได้เป็นที่ประจักษ์แล้ว โดยบริษัทผู้ผลิตกระเบื้องหลังคาส่วนใหญ่ได้ยกเลิกการใช้ไปก่อนหน้านี้แล้ว จึงไม่มีผลกระทบทางธุรกิจ

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แร่ใยหิน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร