สธ.เตรียมพร้อมดูแลผู้ป่วยหมอกควัน

แนวหน้า ฉบับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวง พื้นที่ เพื่อดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวสาธารณสุข กล่าวว่า มาตรการรองรับผลกระทบ จากภาวะหมอกควัน รวมทั้งขอความร่วมมือ ต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควันไฟในพื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และจังหวัดภาคเหนือตอนบน กระทรวงสาธารณสุขประชาชน รณรงค์งดเผาป่า เผาหญ้า วัชพืช ได้เตรียมความพร้อมดูแลสุขภาพประชาชน หรือขยะในหมู่บ้าน เพื่อลดมลพิษในอากาศ 3 เรื่อง ได้แก่ 1.ให้สำนักงานป้องกันควบคุมนายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่และสำนักงาน ควบคุมโรค กล่าวว่า อันตรายของฝุ่นละออง สาธารณสุขจังหวัด ติดตามเฝ้าระวังผลกระทบ หมอกควันที่เกิดจากการเผาป่าเผาขยะ เผาวัชพืช ต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ 8 จังหวัด โดยทั่วไปจะมีผลกระทบต่อสุขภาพใน 4 กลุ่มได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน โรคสำคัญ ได้แก่ 1.โรคทางเดินหายใจ 2.โรคแม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ และพะเยา ตั้งแต่เดือนหัวใจและหลอดเลือด 3.โรคตาอักเสบ และ มกราคม-เมษายน 2557 โดยขณะนี้ได้สำรอง4.โรคผิวหนังอักเสบ โดยผลกระทบต่อสุขภาพหน้ากากอนามัย สำหรับกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ที่ จะขึ้นกับระยะเวลาการสัมผัส อายุ ความได้รับผลกระทบ เพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉิน 2.สั่งการ ต้านทานแต่ละบุคคล ความเข้มข้นของมลพิษ โรงพยาบาลทุกระดับที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ประวัติการป่วยเป็นโรคปอดหรือโรคหัวใจและจัดเตรียมความพร้อมการให้บริการผู้เจ็บป่วย อื่นๆ อาการป่วยเริ่มตั้งแต่ขั้นเล็กน้อยจนถึงทั้งเครื่องมือแพทย์ เครื่องช่วยหายใจ เวชภัณฑ์ รุนแรง ได้แก่ แสบตา แสบจมูก ตาแดง น้ำตายาประจำห้องฉุกเฉิน เพื่อให้บริการประชาชนไหล คอแห้ง ระคายคอ ไอ หายใจลำบาก ที่เจ็บป่วยได้อย่างทันท่วงที และ 3.เร่งเหนื่อยง่าย แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ คลื่นไส้ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนในแต่ละอาเจียน

 

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน HA และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร