คอลัมน์ กับแกล้มการเมือง: เดินหน้าปฏิรูป

เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ในขณะที่ยังมีการจับตาเรื่องการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรต่อไป กระบวนการปฏิรูปก็ไม่ได้หยุดนิ่งรอผลการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว เพราะบางกลุ่มได้เริ่มดำเนินการแผนของตัวเองไปบ้างแล้ว อาทิ กลุ่มเครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป (RNN-Reform Now Network) ซึ่งประกอบด้วยองค์กรวิชาชีพกว่า 70 องค์กร ก็ได้เดินหน้าจัดงานเวทีระดมความคิดเพื่อการปฏิรูป โดยเดินหน้าจัดครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 ก.พ. มีการถอดบทเรียนจากคณะกรรมการปฏิรูปที่เคยทำงานมาก่อน อาทิ คณะกรรมการปฏิรูป และสมัชชาปฏิรูป สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ รวมถึงบทเรียนปฏิรูปการเมืองจากฝ่ายต่าง ๆ

ในการประชุมครั้งนั้น เห็นตรงกันว่า การปฏิรูปจะเกิดขึ้นได้จริงต้องมีกลไกและกระบวนของการมีส่วนร่วม ที่สามารถทำให้เกิดจุดร่วมเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน โดยมีข้อเสนอหนึ่งคือการทำประชามติแบบหารือ เพื่อเป็นกลไกสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย และต้องมีกระบวนการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชนอย่างทั่วถึง เพราะสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การปฏิรูปไม่สำเร็จคือ ไม่มีการสื่อสารที่ชัดเจนเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในเรื่องที่จะปฏิรูป โดยเฉพาะการสื่อสารกับภาคประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นต่างจังหวัด ทำให้พลังในการขับเคลื่อนการปฏิรูปขาดหายไป และที่สำคัญคือ การปฏิรูปจะต้องเปลี่ยนชุดความคิด เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีความขัดแย้ง

ขณะที่ข้อสรุปเรื่องบทเรียนในอดีต คือ อุปสรรคของการปฏิรูปคือนักการเมือง ที่ไม่เชื่อมั่นการมีส่วนร่วมของประชาชน ทำให้ต้องเร่งปฏิรูปการเมืองและปฏิรูปกระบวนการนิติบัญญัติควบคู่ไปด้วย ทั้งนี้ เครือข่ายจะจัดเวทีครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 ก.พ. และต้นเดือน มี.ค. จะเปิดโมเดลกลไกปฏิรูปประเทศต่อไป.

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ปฏิรูปประเทศไทย และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร