‘RNN’ เดินหน้าปฏิรูป ชูโมเดล ‘Connect-Share-Change’

Untitled2ทรานสปอร์ต เจอร์นัล ฉบับวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

“RNN” เดินหน้าปฏิรูปแล้ว เปิดเวทีกลางสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ดึง “ผู้เล่น” ในงานปฏิรูปมาถอดบทเรียนผ่านกรณีศึกษาและประสบ การณ์ที่เป็นอุปสรรคการขับเคลื่อนทุกฝ่ายชี้คำตอบติดปัญหาขาดการมีส่วนร่วม ตั้งเป้าจับประเด็นที่ “Quick Win” เห็นผลเร็ว พร้อมชูโมเดล “โอเพ่น แพลตฟอร์ม” ให้สามารถ “ConnectShare-Change” ตอกย้ำคนไทยทุกคนเป็นเจ้าของการปฏิรูป

เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป (RNN-Reform Now Network) ซึ่งประกอบด้วยองค์กรวิชาชีพกว่า 70 องค์กร ได้จัดงาน “เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยครั้งที่ 1” หัวข้อ “ถอดบทเรียนกระบวน การปฏิรูปของไทยสู่การเดินหน้าปฏิรูป” ขึ้น เพื่อยืนยันพันธกิจ”เดินหน้าปฏิรูปทันที” หลังจากได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวไปเมื่อวันที่30 มกราคม ที่ผ่านมา ทั้งนี้ มีการถอดบทเรียน 2 หัวข้อ ได้แก่ “กระบวนการปฏิรูปประเทศไทย : เพื่อการเดินหน้าปฏิรูปอย่างก้าวหน้า” โดยนายเดชรัต สุขกำเนิด ถอดบทเรียนในกรณีคณะกรรมการปฏิรูป นพ.สมศักดิ์ ชุณหะรัศมิ์ ถอดบทเรียนกรณีคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป นายสุรพงษ์ พรมเท้า ถอดบทเรียนกรณีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ขณะที่นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ และนายวุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ถอดบทเรียนกรณีการปฏิรูปการเมืองและรัฐธรรมนูญ ปี 2540

อีกหัวข้อ ถอดบทเรียน “กระบวน การปฏิรูปเฉพาะประเด็น : ปัจจัย เงื่อนไขของการขับเคลื่อนการปฏิรูป”นั้น ประกอบด้วย นายมานะ นิมิตรมงคล ถอดบทเรียนการปฏิรูปการต่อต้านคอร์รัปชั่น นายไพโรจน์ พลเพชร ถอดบทเรียนการปฏิรูปการเมือง กรณีการเสนอกฎหมายของภาคประชาชน และนายประยงค์ ดอกลำใย ถอดบทเรียนกรณีปฎิรูปปัญหาความเหลื่อมล้ำ

โดยสรุปการถอดบทเรียนของทั้งสองกลุ่มเห็นตรงกันว่า การปฏิรูปจะเกิดขึ้นได้จริงต้องมีกลไกและกระบวนของการมีส่วนร่วม ที่สามารถทำให้เกิด “จุดร่วม” เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน โดยมีข้อเสนอหนึ่งที่น่าสนใจคือ การทำ “ประชามติแบบหารือ” เพื่อเป็นกลไกสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย และต้องมีกระบวนการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชนอย่างทั่วถึง เพราะสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การปฏิรูปไม่สำเร็จคือ ไม่มีการสื่อสารที่ชัดเจนเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในเรื่องที่จะปฏิรูปโดยเฉพาะการสื่อสารกับภาคประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นต่างจังหวัด ทำให้พลังงานในการขับเคลื่อนการปฏิรูปขาดหายไป

นอกจากนี้ มีข้อเสนอว่า การปฏิรูปจะประสบความสำเร็จต้อง “เปลี่ยนความคิด” โดยเฉพาะท่ามกลางความขัดแย้งในปัจจุบัน การปฏิรูปไม่ใช่แค่การเปลี่ยนกติกา เปลี่ยนกฎหมาย แต่ต้องเปลี่ยนชุดความคิดใหม่ว่าทำอย่างไรถึงจะอยู่ร่วมกันได้

นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้ดำเนินการอภิปราย กล่าวว่า การปฏิรูปท่ามกลางความขัดแย้งแม้จะทำได้ยากลำบาก แต่ยังดีที่ครั้งนี้สังคมไทยมีต้นทุนเรื่องเครือข่ายอยู่มาก และประชาชนตื่นตัวทางการเมืองสูงมาก เชื่อว่าทำให้เกิดพลังขับเคลื่อนไปได้

“เราจะทำเรื่องที่เห็นผลสำเร็จเร็วสังคมจะได้มีกำลังใจเดินหน้าต่อ ไม่ใช่ทำทุกเรื่องที่สำคัญต้องมีอำนาจจริงถึงจะเกิดการปฏิรูป”

ขณะที่บทเรียนในอดีตเห็นตรงกันว่าอุปสรรคที่สำคัญของการปฏิรูปคือ นักการเมือง ซึ่งไม่เชื่อมั่นการมีส่วนรวมของประชาชน ดังนั้น การปฏิรูปการเมืองมีความสำคัญเร่งด่วนต้องดำเนินการ และต้องปฏิรูปกระบวนการนิติบัญญัติควบคู่ไปด้วย

ไม่เพียงเท่านั้น ในช่วงท้ายของงาน ยังมีการนำเสนอโมเดลการสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป หรือ “RNN Open Platform” กับกลุ่มต่างๆ ที่ขับเคลื่อนงานปฏิรูปประกอบด้วย “Connect-Share-Change” หรือ “เชื่อมโยง-แบ่งปัน-เปลี่ยนแปลง” โดยจุดยืนของเครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปฯ เป็นเวทีกลางเชื่อมโยงทุกเครือข่ายสร้างการเปลี่ยน แปลงให้มีผลปฏิบัติจริง ไม่รอการจัดตั้งของรัฐบาล เบื้องต้นเครือข่ายได้ทำแบบสอบถามออนไลน์แชร์ผ่านเฟซบุ๊กถึงประเด็นการปฏิรูปที่ควรเร่งดำเนินการที่ facebook.com/rnnthailand

อย่างไรก็ตาม หลังจบเวทีนี้แล้ว เครือข่ายเดินหน้าเตรียมจัดเวทีครั้งที่ 2 หัวข้อ “เรียนรู้ประสบการณ์ บทเรียน-กระบวน การปฏิรูปของต่างประเทศ” ในวันที่ 27 ก.พ. เวทีที่ 3 ต้นเดือน มี.ค. เปิดโมเดลกลไกการปฏิรูปประเทศ เวทีที่ 4 และต่อไปในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม จะจับประเด็นปฏิรูปเรื่องต่างๆ ทั้งนี้ แต่ละประเด็นปฏิรูปอาจมีการจัดเวทีหลายครั้ง

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ปฏิรูปประเทศไทย และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร