อดีตปลัด-ขรก.สธ.เชียร์ปลัด

มติชน ฉบับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข และข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข ในนามกลุ่มข้าราชการบำนาญกระทรวงสาธารณสุข ประกอบไปด้วยบุคคลในแวดวงกระทรวงสาธารณสุข 28 คน อาทิ นพ.มงคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.ไพจิตร ปวะบุตร อดีตปลัด สธ. นพ.อุทัย สุดสุข อดีตปลัด สธ. นพ.บรรลุ ศิริพานิช อดีตรองปลัด สธ. และ นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น ร่วมออกแถลงการณ์ เรื่องวิกฤตบ้านเมือง 2556-2557 ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ก่อให้เกิดความขัดแย้งและความแตกแยกในสังคมอย่างรุนแรง

กลุ่มข้าราชการบำนาญฯ จึงขอแสดงจุดยืน ดังนี้ 1.สนับสนุนการแสดงออกและการตัดสินใจของ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ. ที่กล้าหาญแสดงจุดยืน และก้าวออกมาเป็นผู้นำสมาชิกประชาคมสาธารณสุขในการเสนอความเห็นเพื่อหาทางออกให้กับบ้านเมือง 2.ขอสนับสนุนการแสดงความเห็นและการแสดงออกของประชาคมสาธารณสุขผ่านแถลงการณ์ทั้ง 5 ฉบับ เรื่องหาทางออกจากวิกฤตให้กับบ้านเมือง 3.สนับสนุนการปฏิรูปภายใน สธ. 4.เห็นด้วยว่าการแก้ไขปัญหาของประเทศที่สั่งสมมายาวนาน จะต้องอาศัยการปฏิรูปทุกด้าน 5.สถานการณ์ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ ก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่นับเป็นความเลวร้ายในสังคมไทยที่รัฐบาลควรแสดงความรับผิดชอบ และ 6.ขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เสียสละ ด้วยการลาออก เปิดทางให้มีการปฏิรูปประเทศจากทุกภาคส่วน

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ปฏิรูปประเทศไทย และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร