แห่ต้านรง.ปาล์มน้ำมันกันมลพิษกระทบชุมชน

ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ชุมพร * นายวีรวัฒน์ จีรวงส์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร เปิดเผยว่า ได้มีผู้ประกอบการปาล์มน้ำมันรายหนึ่งเข้ามาซื้อที่ดินบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 4 ต.ทะเลทรัพย์ เพื่อก่อสร้างโรงงานปาล์มน้ำมัน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลัก จึงมีความวิตกกังวลถึงผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนและสภาพแวดล้อมของชุมชน จึงพร้อมด้วยชาวบ้านรวมตัวกันเพื่อคัดค้านการสร้างโรงงานปาล์มน้ำมันดังกล่าว

นายวีรวัฒน์กล่าวว่า ขณะนี้นายทุนผู้ประกอบการโรงงานน้ำมันปาล์มดังกล่าวยังคงวิ่งเต้นด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อสร้างโรงงานให้ได้ ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทะเลทรัพย์พร้อมด้วยชาวบ้าน 50 คน จึงเข้ายื่นหนังสือถึงนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการ จ.ชุมพร คัดค้านว่าไม่ต้องการให้เข้ามาสร้างโรงงานในพื้นที่อย่างเด็ดขาด

“ชาวบ้านขอใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และใช้สิทธิ์ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ในเหตุผล 2 ข้อที่ว่าพื้นที่ดังกล่าวถูกกำหนดให้ใช้ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมใน พ.ร.บ.ผังเมือง พ.ศ.2518 ห้ามใช้ที่ดินผิดจากที่กำหนดไว้ และอาจส่งผลต่อวิถีชีวิตชุมชนด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดความแตกแยก” นายวีรวัฒน์กล่าว.

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน HIA และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร