หมออนามัยเฮจ่อได้กม.คุ้มครอง

มติชน ฉบับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

จากกรณีสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขออกมาเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เดินหน้าจัดตั้งสภาวิชาชีพสาธารณสุข ให้เป็นไปตามระเบียบใน พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ.2556 ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หมออนามัยทุกคนได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย เพราะที่ผ่านมาไม่เคยมี แต่จนบัดนี้ สธ.ก็ยังไม่ดำเนินการใดๆ เนื่องจากติดปัญหาการตั้งคณะกรรมการบริหารสภาวิชาชีพที่ยังขาดนิติกรเชี่ยวชาญ 1 คน ซึ่งปลัด สธ.ยังไม่ได้แต่งตั้ง ทำให้เรื่องล่าช้านั้น

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ นายทัคคนา สุวรรณไตรย์ เลขาธิการสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข กล่าวว่า จากปัญหาดังกล่าวตนได้ทำหนังสือเชิญ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานในการประชุมวิชาการสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ที่ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แต่ นพ.ณรงค์ไม่ได้เดินทางเข้าร่วม โดยมีผู้ตรวจราชการ สธ.มาแทน แต่ได้รับการชี้แจงว่า เรื่องนี้ปลัด สธ.ไม่ได้นิ่งเฉย โดยได้จัดการปัญหาดังกล่าวแล้ว จากเดิมที่ไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาวิชาชีพ เพราะยังขาดกรรมการอีก 1 คน คือ นิติกรเชี่ยวชาญ 1 ตำแหน่ง เนื่องจากตำแหน่งนี้ว่างมานาน ล่าสุด นพ.ณรงค์ได้ลงนามแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าในเร็วๆ นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการขึ้นเป็นครั้งแรก

“นับเป็นข่าวดีที่จะมีคณะกรรมการขึ้น มาบริหารจัดตั้งสภาวิชาชีพสาธารณสุข ซึ่งจะทำหน้าที่ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหนักงานสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข หมออนามัยที่ทำงานในพื้นที่ให้มีมาตรฐานการบริการชัดเจนขึ้น เนื่องจากสถิติในปี 2555 พบว่าผู้ป่วยนอกที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) มีประมาณ 107 ล้านครั้ง และร้อยละ 45 ของการรับบริการใน รพ.สต. ไม่ได้รับบริการจากพยาบาลวิชาชีพ หรือแพทย์ เพราะบุคลากรมีจำกัด ส่วนใหญ่ผู้ให้บริการจะเป็นนักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข กลุ่มหมออนามัย เป็นต้น ซึ่งไม่มีกฎหมายในการควบคุมมาตรฐาน การบริการ ทำให้เป็นปัญหาในแง่ของความเชื่อมั่น รวมไปถึงเมื่อมีการฟ้องร้อง พวกตนก็ไม่ได้รับการคุ้มครองเลย” นาย ทัคคนากล่าว

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทั่วไป และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร