เตือนสื่อผิดกม.โฆษณาเกินจริงละเมิดผู้บริโภค

โลกวันนี้ ฉบับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

กรุงเทพฯ : นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เปิดเผยในเวทีเสวนาเรื่อง “สื่อยุคทีวีดิจิตอล สร้างสุขหรือทุกขภาวะ” ว่าปัจจุบันธุรกิจสื่อสารมวลชนมีการขยายตัวอย่างรวด เร็ว ล่าสุดมีทีวี.ดิจิตอลอีก 24 ช่อง ทำให้องค์กรที่มีบทบาทในการกำกับดูแลจริยธรรมของสื่อจำเป็นต้องยกระดับการทำหน้าที่ เพราะอาจกลายเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการด้านสุขภาพ เช่น ยา ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง ใช้สื่อสารการตลาดด้วยวิธีโฆษณาสรรพคุณเกินความจริง รวมทั้งผู้ประกอบการสินค้าที่ทำลายสุขภาพ เช่น เหล้า บุหรี่ ได้แฝงผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

ทั้งนี้ ในการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ได้มีระเบียบวาระที่สำคัญ 2 เรื่อง ได้แก่ 1.แผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมาย ยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. 2557-2561 และ 2.การกำกับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยวางเป้าหมายลดการโฆษณาที่ผิดกฎหมายไม่ต่ำกว่า 50% ในปี 2561

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน HA และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร