รายงาน: ร่วมสกัดโฆษณาแฝงผิดกฎหมายผ่านทีวีดิจิทัล

Untitled3สยามรัฐ ฉบับวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2557

 ในภาวะที่สังคมยุคดิจิทัลมีการบริโภคสื่ออย่างไร้ขีดจำกัด ภายใต้กฎระเบียบที่มีอยู่มากมาย แต่บางครั้งมันก็กลายเป็นจุดบอดที่ทำให้มองข้ามไปได้หรืออาจไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าที่ควรโดยเฉพาะสื่อทีวีดิจิทัลที่ได้รับความนิยมเป็นพิเศษ

แต่สิ่งหนึ่งที่มากับสื่อทีวีดิจิทัลก็คือการโฆษณา ที่บางครั้งก็เห็นว่ามีการอวดอ้าง หรือให้ข้อมูลเกินความเป็นจริง โดยเฉพาะสินค้าประเภทยา ผลิตภัณฑ์อาหารสุรา เหล้า

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต(สช.) ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว จึงมีการจัดเวทีหา สช.เจาะประเด็นหัวข้อ “สื่อยุคทีวีดิจิตอล สร้างสุขหรือทุกขภาวะ”ซึ่งนางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา รองเลขาธิการ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กล่าวว่า ปัจจุบันธุรกิจสื่อสารมวลชนขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งสิ่งพิมพ์วิทยุชุมชน โซเชียลมีเดีย เคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม และล่าสุดคือทีวีดิจิทัลอีก 24 ช่องทำให้องค์กรที่มีบทบาทในการกำกับดูแลจริยธรรมของสื่อมวลชน จำเป็นต้องยกระดับการทำหน้าที่ภายใต้บริบทใหม่เนื่องจากมีแนวโน้มว่าทุกสื่อต้องเร่งรัดหารายได้จากการโฆษณาสินค้า อาจกลายเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการด้านสุขภาพ อาทิ ยาผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง ใช้เป็นโอกาสในการสื่อสารการตลาด ด้วยวิธีโฆษณาสรรพคุณเกินความจริง ซึ่งที่ผ่านมามีการร้องเรียนจากผู้บริโภคจำนวนมาก

ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการสินค้าที่ทำลายสุขภาพ อาทิ เหล้า บุหรี่ ได้โฆษณาแฝงผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเช่นเดียวกัน

ภญ.ศรีนวล กรกชกร อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)กล่าวว่า ถึงเวลาแล้วที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องวางมาตรการเชิงรุกเพื่อควบคุมอย่างเข้มงวดมากขึ้น เนื่องจากมีการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งคนเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น อาทิเฟซบุ๊ก ประกอบกับการมีทีวีดิจิทัล ที่กำลังเกิดขึ้นอีกจำนวนมาก แต่ละช่องประมูลด้วยเงินลงทุนสูงมาก หากมองในเชิงธุรกิจกลุ่มนี้ต้องหารายได้กลับมาจากการโฆษณาประกอบกับมีการแข่งขันในสินค้าเหล่านี้สูงดังนั้น ปัญหาการโฆษณาผิดกฎหมายและเกินจริง จะมีมากขึ้นตามลำดับ” อดีตรองเลขาธิการ อย.ระบุ

นายนิพนธ์ นาคสมภพ นายกสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) กล่าวว่าสมาคมมีแนวทางกำกับดูแลสมาชิกซึ่งมีจำนวนกว่า 100 ช่อง โดยกำชับให้ตรวจสอบการโฆษณา โดยเฉพาะยารักษาโรคอาหาร หรือผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพอย่างเคร่งครัด หากเป็นสินค้าที่ไม่มีตรา “อย.”กำกับ จะไม่ให้มีการลงโฆษณาทางสถานีอย่างเด็ดขาด ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน HA และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร