กระตุก…ต่อมฮอร์โมนโจ๋นิทรรศการชีวิต’SEXวัยรุ่น…เลือกได้’

ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2557

 ต้องบอกว่าในยุคฟาสต์เดตแบบนี้ เรื่องเซ็กซ์กับวัยรุ่นถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างมาก ในขณะที่หลายหน่วยงานรณรงค์ให้ “มีเซ็กซ์เมื่อพร้อม” แต่วัยรุ่นกลับ “พร้อมมีเซ็กซ์” เรียกว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ไข เพราะทุกวันนี้โจ๋ยังขาดความรู้และมีความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ ทำให้วัยรุ่นส่วนหนึ่งท้องไม่พร้อม หรือติดโรคทางเพศสัมพันธ์ จนวัยรุ่นไทยครองแชมป์แม่วัยใส

นิทรรศการมีชีวิต “SEX วัยรุ่น…เลือกได้” จัดทำขึ้นโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อรณรงค์สื่อสารไปยังเด็ก-เยาวชนให้ได้รับข้อมูลและกระตุ้นให้ฉุกคิด นำไปสู่การลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

นางเบญจมาภรณ์จันทรพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเรียนรู้สุขภาวะ สสส. กล่าวว่า นิทรรศการ “SEX วัยรุ่น…เลือกได้” มีกลุ่มมุ่งหมายชัดเจนก็คือน้องนักเรียน เยาวชน ที่เริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น เป็นเหมือนการ เตรียมการให้ทราบก่อน ผ่านนิทรรศการมีชีวิต ให้วัยรุ่นได้ร่วมเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์เสมือน ผ่านเทคนิคการเล่าเรื่องด้วยละคร เพื่อสื่อสารให้วัยรุ่นทราบตั้งแต่เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและอารมณ์ นำไปสู่ความรักที่มัก

มาพร้อมกับเซ็กซ์ ให้เกิดกระตุกต่อมคิดว่ายังสิ่งสำคัญกว่าในชีวิต ซึ่งทุกทางเลือก ทุกการตัดสินใจ ขึ้นอยู่กับตัวเองแต่หากวัยรุ่นเลือกที่จะมีเพศสัมพันธ์ เขาก็ต้องรู้จักวิธีป้องกันและใช้ได้อย่างถูกวิธี

โดยนิทรรศการจะแบ่งเป็น 4 โซนใหญ่คือ รู้ตัว รู้อารมณ์ รู้รัก และรู้ใจ โซนที่ 1 รู้ตัว จะเป็นโซนให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายวัยรุ่นชายและหญิง ให้เข้าใจพัฒนาการทางร่างกายด้วยแบบจำลองร่างกาย อาทิ ความเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นชายจะมีสิวขึ้นหน้าและแผ่นหลัง เสียงใหญ่ทุ้ม ห้าว ลูกกระเดือกใหญ่ขึ้น ไหล่ผาย ตัวสูง แขน-ขายาว จู๋ใหญ่ขึ้น ขนขึ้นที่หัวหน่าว เป็นต้น ส่วนวัยรุ่นหญิง มีสิว นมตั้งเต้า มีประจำเดือน เอวคอด ขนขึ้นที่หัวหน่าว สะโพกผาย ฯลฯ รวมถึงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอวัยวะเพศ ไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบของจู๋-จิ๋ม พัฒนาการของจู๋-จิ๋ม พัฒนาการของหน้าอก การรักษาความสะอาดจู๋-จิ๋ม

โซนที่ 2 รู้อารมณ์ นิทรรศการจะสะท้อนความรู้สึกที่แปรปรวน อารมณ์ที่หลากหลายของวัยรุ่นผ่าน Animation Cartoon ซึ่งการที่วัยรุ่นเจ้าอารมณ์เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน อาทิ Growth Hormone ฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์ รวมทั้งฮอร์โมนเพศ ซึ่งส่งผลถึงอารมณ์ จิตใจ ปฏิกิริยาการเรียนรู้ โดยเฉพาะอารมณ์เหงาและอารมณ์รัก ที่ทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาด หรือด่วนตัดสินใจโดยไม่คิดให้รอบคอบ เช่น ยอมคบกับคนที่รู้ว่าเขาไม่ได้จริงใจ ก็แค่เพื่อแก้เหงา หรือบางครั้งหันไปพึ่งสิ่งยึดเหนี่ยวอย่างอื่น เช่น ยาเสพติด การหมกหมุ่นอยู่กับการมีเซ็กซ์

โซนที่ 3 รู้รัก รู้ทันความต้องการ จากเด็กสู่วัยรุ่น วัยที่ต้องการคนที่เข้าใจ เกิดเป็นความรัก ความโหยหา ที่มีความต้องการทางเพศเป็นแรงผลักพาไปสู่ประสบการณ์ชีวิตใหม่ เรียนรู้และเข้าใจเรื่องเพศอย่างถูกต้อง โดยสื่อสารผ่านตัวละครจริงแบบเพื่อนคุยกับเพื่อน อาทิ เปลี่ยนค่านิยมการมีเซ็กซ์ ศึกษาหาความรู้

ไม่ใช่มีความเชื่อแบบผิดๆ ก่อนมีเซ็กซ์ต้องมีความพร้อม รู้จักวิธีการคุมกำเนิด ทั้งการใส่ถุงยางและการกินยาคุมกำเนิด รวมทั้งทราบถึงปัญหาที่อาจจะเกิดจากการมีเซ็กซ์ เช่น ไม่ได้ลูกก็ได้โรค เป็นต้น

โซนที่ 4 รู้

ใจ เพื่อก้าวไปสู่จุดหมายที่ต้องการ ให้วัยรุ่นได้ทบทวนว่าวัยรุ่นต้องการอะไร อยากจะเป็น… อยากจะมี… อยากจะทำ… อะไร อาทิ การค้นหาตัวตน ต้องการการยอมรับจากคนรอบข้าง ต้องการอิสระ ต้องการรับผิดชอบ เป้าหมายที่สำคัญคืออะไร ควรมุ่งไปตรงไหนดี โซนนี้มีแต่วัยรุ่นเท่านั้นที่จะตอบได้

ทั้งนี้ นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันนี้-21 มิ.ย.2557 ทุกวันอังคารเสาร์ เวลา 10.00-17.00 น. ปิดบริการอาทิตย์-จันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ โซนนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ 08-3098-1805-6, 0-2343-1500 # 2 หรือ exhibition.thc@thaihealth.or.th นอกจากนี้ วัยรุ่นที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเซ็กซ์ สามารถเข้าไปไขข้อสงสัยใน”เซ็กซ์ (ไม่ลับ) กับห้องน้ำ : ถามมา-ตอบไป ห่างไกลโรคทางเพศ” ได้ที่ http://www.thaihealthcenter.org/exhibitions/presex

วัยรุ่น…รู้ทันเซ็กซ์

อ้น-กรกช ตุ่นแก้ว และแบมบี้-สิรินโสพิศ ปัจฉิมสวัสดิ์ ศิลปินวัยรุ่นจากเวทีเดอะสตาร์ 9 กล่าวว่า ได้เรียนรู้อะไรมากมายจากนิทรรศการครั้งนี้ เป็นประโยชน์มากๆ กับเยาวชน วัยรุ่น ที่คิดอยากมีเซ็กซ์ก่อนวัยอันควร ให้ทราบถึงผลเสียและผล กระทบที่จะตามมา ซึ่งหากยังอยู่ในวัยเรียน คิดว่ายังไม่ถึงเวลาและยังไม่สมควร เพราะหากมีเซ็กซ์ แต่ขาดความรู้ความเข้าใจก็ย่อมเกิดผลเสียตามมา ทั้งการท้องไม่พร้อม พ่อแม่วัยใส และอันตรายจากโรคติดต่อ ซึ่งสังคมยุคนี้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์กันเร็วเกินไป ซึ่งก่อนจะมีอะไรกันอยากให้วัยรุ่น นักเรียน นักศึกษาควรศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศให้มากกว่านี้

ด้านน้องมะปราง-นางสาวดวงรัชนี ขมิ้นสน นักศึกษา อายุ 23 ปี บอกว่า สำหรับวัยรุ่นหากอยู่ในสถานการณ์สุ่มเสี่ยงกับเพศตรงข้ามสองต่อสอง จริงๆ แล้วเราควรจะต้องอดใจอดกลั้นให้ได้ แต่หากว่ามันอดไม่ได้จริงๆ ก็ควรจะมีวิธีป้องกันต่างๆ เช่น การสวมถุงยางอนามัย เพราะมันป้องกันทั้งโรคติดต่อและป้องกันการตั้งครรภ์ หรือจะใช้การทานยาคุม สำหรับนิทรรศการ “SEX วัยรุ่น…เลือกได้” ปรางคิดว่าเป็นนิทรรศการที่มีประโยชน์กับวัยรุ่นอย่างมาก ทำให้ทราบถึงวิธีการป้องกันได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสอดแทรกความรู้ข้อมูล ขั้นตอน วิธีการอีกมากมายจากปัญหาเรื่องเซ็กซ์ และผู้ดูยังสามารถมีส่วนร่วมกับนิทรรศการได้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ทำให้วัยรุ่นยั้งคิดก่อนมีเซ็กซ์ได้ค่ะ

น้องปูน-นางสาวพัชรี พรหมคุณ นักศึกษา อายุ 19 ปี บอกว่า ถ้าคิดจะมีเซ็กซ์แล้วควรต้องถามตัวเองก่อนว่าเรามีความพร้อมแล้วรึยัง โตพอที่จะรับผิดชอบสิ่งที่จะเกิดตามมาได้หรือไม่ และทุกครั้งที่มีอะไรกันก็ต้องรู้จักป้องกันโดยการใส่ถุงยาง เพราะไม่เพียงช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ แต่ถุงยางยังป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วย.

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ท้องไม่พร้อม และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร