กสพท.ตั้งองค์กรรับรองรร.หมอ

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาสถาบันหรือโรงเรียนแพทย์ของไทยมีคุณภาพ แต่ยังไม่มีองค์กรที่มารองรับมาตรฐาน เมื่อส่งนิสิต นักศึกษาไปเรียนต่อต่างประเทศต้องมารับรองกันเป็นรายบุคคล ดังนั้น กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) จึงเตรียมจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทย์ของไทย เพื่อทำหน้าที่ให้การรับรองสถาบัน หรือโรงเรียนแพทย์ทั้งหลายให้มีคุณภาพอยู่ในระดับมาตรฐานสากล ซึ่งจะทำให้สามารถส่งนิสิต นักศึกษาแพทย์ไปแลกเปลี่ยนกับนานาประเทศ หรือศึกษาต่อต่างประเทศได้ โดยระยะแรกจะจัดตั้งสำนักงานฯ ขึ้นที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการตั้งคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฯ ที่ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข และ กสพท. เป็นต้น

“ขณะนี้เพิ่งเริ่มก่อตั้งสำนักงานฯ รวมทั้งเขียนกฎบัตร ข้อกำหนด และข้อบังคับในการดำเนินการ จากนั้นต้องเสนอเรื่องการจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทย์ของไทยไปยังแพทยสภา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) หรือ สกอ. เพื่อให้การรับรองสำนักงานนี้ก่อน จากนั้นเมื่อได้การรับรองแล้ว ในอนาคต สกอ. จะใช้เป็นหน่วยงานนี้ในการรับรองคุณภาพสถาบัน หรือโรงเรียนแพทย์ ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการรับรอง ได้ในปีพ.ศ. 2558 ซึ่งนิสิต นักศึกษา ที่ศึกษาจากสถาบัน หรือโรงเรียนแพทย์ที่ผ่านการรับรอง ก็จะมีคุณภาพ เทียบเท่ากับนานาประเทศ โดยเฉพาะยุโรปและอเมริกา” รศ.นพ.กำจร กล่าว.

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทั่วไป และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร