สธ.ย้ำ “แร่ใยหินขาว” ต้นเหตุมะเร็ง

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยถึงผลความคืบหน้าจากที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากแร่ใยหิน ซึ่งมี นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดสธ.เป็นประธาน โดยยืนยันชัดเจนว่าแร่ใยหินประเภท ไครโซไทล์ หรือไวท์ แอสเบสตอส ที่ยังคงมีการใช้กันอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง มีอันตรายเท่ากับแร่ใยหินประเภทอื่นๆ ที่ได้ยกเลิกการใช้ไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยที่รายงานผลการประชุมนั้นระบุถึงข้อมูลจากนักวิชาการทางด้านสาธารณสุข ทั้งในประเทศและข้อมูลจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ที่เห็นตรงกันว่าแร่ใยหินเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคทางเดินหายใจและโรคมะเร็งในมนุษย์
นพ.นพพรกล่าวต่อว่า ขณะนี้กรมควบคุมโรคอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อสรุปทั้งหมด ก่อนนำส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงผลกระทบที่เกิดต่อสุขภาพของประชาชน พร้อมยื่นผลสรุปของคณะกรรมการฯให้ปลัด สธ.ลงนามรับรองผลการประชุม โดยจะใช้เวลาไม่เกิน 2 เดือน ก่อนจะยื่นให้ รมว.สธ.เพื่อนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้มีการพิจารณายกเลิกการใช้อย่างถาวรต่อไป

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แร่ใยหิน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร