คอลัมน์ ฟอร์ยู…สักเล่ม: “สร้างนำซ่อม”

คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2557
โดย : “แมนยูฯ” plutonoy@yahoo.com

มาแล้ว..งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 42 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 7 เมษายน 2557 สวยสดใสด้วยกองทัพหนังสือในสารพันบูธน่ารักเข้มสาระ มากมายความสนุกสนานรวมทั้งความสดใสด้วยสุขภาพดี ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)นี้ด้วย
สช.องค์กรแห่งนี้ เป็นเจ้าของวลี “สร้างนำซ่อม” อันโด่งดัง ที่ปลุกกระแสคนไทยให้หันมาดูแลสุขภาพของตนเองโดยไม่ต้องรอให้เจ็บป่วยมาตั้งแต่ปี 2543 นอกจากนี้ สช.ยังรวมความรู้ ด้านสุขภาวะและการทำนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม สร้างงานออกดอกออกผลเป็นประโยชน์กับสังคมไม่น้อยทีเดียว
ซึ่ง นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการ สช. กล่าวว่า “สช.เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้มากมาย ทั้งในเรื่องของสุขภาพหรือสุขภาวะ ๔ มิติ คือ กาย ใจ ปัญญา และสังคม เรื่องระบบสุขภาพที่เน้น “สร้างนำซ่อม” เรื่องสิทธิด้านสุขภาพของประชาชน เรื่องการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และเรื่องการพัฒนานโยบายที่เกี่ยวกับสุขภาพ สช.และภาคีเครือข่ายมีการสร้างและจัดการความรู้ใหม่ๆ ออกมาตลอด บางส่วนออกมาเป็นหนังสือ เป็นคู่มือ เป็นแนวทางต่างๆ สำหรับหน่วยงานองค์กร ชุมชนและประชาชนทั่วไป เช่น การตรวจสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับประชาชน การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และความรู้เกี่ยวกับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เป็นต้น”
และสำหรับผู้รักสุขภาพ ภายในงานสัปดาห์หนังสือฯ ครั้งนี้ จะมีกิจกรรม มากมายมาให้เพลิดเพลินและได้ประโยชน์ อาทิ “เซียมซีตรวจสุขภาพ” ที่เน้นการตรวจสุขภาพอย่างถูกต้อง เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพอย่างแท้จริง เป็นต้น ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับหนังสือน่าอ่านมอบฟรี อาทิ หนังสือเรียนรู้โลก ห่างไกลโรค, หนังสือบริหารองค์กรแนวใหม่, หนังสือเล่าให้ลึก(1), หนังสือเล่าให้ลึก( 2), หนังสือก่อนวันผลัดใบ, หนังสือความต้องการครั้งสุดท้ายของชีวิต, หนังสือคู่มือดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย, หนังสือเจาะแผนพัฒนาภาคใต้, หนังสือแม่วัยรุ่น ชีวิตเลือกได้และหนังสือตามรอยภูเขาเงินล้าน (จำกัดเพียงวันละ 100 เล่ม) และของที่ระลึกมากมายน่ารัก หนอนนักอ่านรักสุขภาพ แวะร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้ที่ บูธ X12 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) โซนเมนฟอร์เย่
ท่องโลกนิยายด้วยสุขภาพดี ทั้ง กาย ใจ สังคม ปัญญา อ่านหนังสือดี สุขภาพดี มีความสุขทุกคนครับ

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทั่วไป และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร