คอลัมน์ แวดล้อมสุดสัปดาห์: ธรรมนูญสุขภาพ

Untitledเดลินิวส์ ฉบับวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2557
นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และ นพ.ปรีดาแต้อารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่ชาติ (สปสช.) เขต 8 อุดรธานี ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขยายผลธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ สู่การพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบ” ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 109 แห่ง ครอบคลุม 7 จังหวัด ภาคอีสานตอนบน เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ ไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพที่ชุมชนมีส่วนร่วมกำหนด ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี.

โฆษณา

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ธรรมนูญพื้นที่ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร