ชี้โพสต์ข้อมูลสุขภาพโซเชียลผิดคนไข้และญาติมีสิทธิฟ้องร้องได้

คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 31 มีนาคม ที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) ให้สัมภาษณ์ว่า ปัจจุบันมีการนำข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลทั้งข้อมูลอาการเจ็บป่วยและข้อมูลการรักษามาเผยแพร่ผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆ จำนวนมาก เป็นประจำทุกวัน อาทิ การโพสต์รูปผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวโนโรงพยาบาลผ่านเฟซบุ๊ก การประกาศขอรับบริจาคเลือดหรือข้อความช่วยเหลือเกี่ยวกับการรักษา โดยระบุชื่อ และข้อมูลส่วนตัวผู้ป่วย ซึ่งตามมาตรา 7 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 กำหนดว่า ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล เป็นความลับส่วนบุคคล ผู้ใดจะนำไปเปิดเผยในประการที่น่าจะทำให้บุคคลนั้นเสียหายไม่ได้ เว้นแต่การเปิดเผยเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคลนั้นโดยตรง หรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผย ผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ โดยผู้ป่วยและญาติสามารถฟ้องร้องผู้ที่โพสต์หรือนำข้อมูลมาเปิดเผยได้ด้วยการอ้างมาตรา 7
“การกระทำดังกล่าวยังจะมีความผิดตามกฎหมายอื่นด้วย เช่น การเผยแพร่แล้วทำให้ผู้ป่วยเสียหาย ถูกดูถูกเกลียดชังจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท การโพสต์ที่เป็นการนำข้อมูลปลอม เท็จ หรือไม่เหมาะสม มีการตัดต่อ ดัดแปลงทำให้ผู้ป่วย ครอบครัวเสื่อมเสีย เป็นการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดจากคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และถ้าผู้ประกอบวิชาชีพนำข้อมูลของผู้ป่วยมาเปิดเผยแล้วเกิดความเสียหายแก่ผู้ป่วยและญาติจะมีความผิดฐานเปิดเผยความลับที่ตนได้มาจากการประกอบวิชาชีพ ส่วนกรณีที่มีบุคคลสำคัญเข้าเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลแล้วมีสื่อมวลชนติดตามไปทำข่าวเพื่อเผยแพร่ด้วย ควรห้ามสื่อมวลชนเข้าไปในห้องพักผู้ป่วย เนื่องจากการทำหน้าที่สื่อในกรณีนี้เป็นการสื่อประเด็นภารกิจของบุคคลสำคัญ ไม่ใช่ข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยที่เข้าเยี่ยม และไม่อาจทราบได้ว่าผู้ป่วยมีความรู้สึกอย่างไรต่อการที่สื่อมวลชนไปถ่ายภาพ” นพ.อำพล กล่าว

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ม.7 และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร