เตือนแพร่ข้อมูลผู้ป่วยระวังถูกฟ้อง

ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557
นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริมการใช้สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ ของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งพิจารณาเรื่อง ปัญหาการละเมิดสิทธิผู้ป่วยว่า ขณะนี้มีการเผยแพร่ข้อมูลของผู้ป่วย ทั้งอาการเจ็บป่วย รูปภาพผู้ป่วยผ่านโลกอินเตอร์เน็ต ซึ่งทั้งหมดสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และขัดต่อ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ตามมาตรา 7 ที่ระบุว่าข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลเป็นความลับส่วนบุคคล ผู้ใดจะนำไปเปิดเผยต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นโดยตรง และจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมา จะพบว่ามีการโพสต์รูปภาพ อาการ ข้อมูลของผู้บาดเจ็บจำนวนมาก ซึ่งทั้งหมดล้วนไม่สมควร ที่ประชุมจึงเห็นว่า สช.ควรทำหน้าที่ในการให้ความรู้ในเรื่องสิทธิผู้ป่วยโดยเฉพาะการเผยแพร่มาตรา 7 ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ เพื่อป้องกันการกระจายข่าวหรือข้อมูลของผู้ป่วยโดยไม่ได้รับอนุญาติ ส่วนการเผยแพร่ผ่านโลกออนไลน์เป็นเรื่องที่ควบคุมยาก แต่จะเร่งสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจและระมัดระวังในการโพสต์ภาพผู้ป่วย หรือข้อมูลผู้ป่วยผ่านสื่อมวลชนต่างๆ ทั้งนี้สำหรับผู้ละเมิดสิทธิผู้ป่วยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ม.7 และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร