โพสต์ภาพคนไข้เสี่ยงถูกฟ้องร้อง

มติชน ฉบับวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริมการใช้สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ ของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งพิจารณาเรื่อง ปัญหาการละเมิดสิทธิผู้ป่วย ว่า ขณะนี้มีการเผยแพร่ข้อมูลผู้ป่วย ทั้งอาการเจ็บป่วย รูปภาพผู้ป่วยผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งอาจมาจากผู้ที่เจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม แต่ทั้งหมดสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และเข้าข่ายขัด พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 7 ที่ระบุว่าข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลเป็นความลับส่วนบุคคล ผู้ใดจะนำไปเปิดเผยและอาจทำให้บุคคลนั้นเสียหายไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นโดยตรง และไม่ว่าในกรณีใดๆ ผู้ใดจะอาศัยอำนาจหรือสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อขอเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพของบุคคลไม่ได้
“แม้จะมีกฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย แต่สถานการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมา พบว่ามีการโพสต์รูปภาพ อาการ ข้อมูลของผู้บาดเจ็บจำนวนมาก ทั้งหมดล้วนไม่สมควรและสามารถฟ้องร้องได้” นพ.อำพลกล่าว และว่า ผู้ละเมิดมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อย่างไรก็ตาม หากว่าเป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ เช่น ผู้ป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่อาจระบาดได้ ถือเป็นข้อยกเว้น แต่ต้องไม่เปิดเผยชื่อ

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ม.7 และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร