เลขาธิการ สช. เตือนว่า การเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย อาจจะผิดตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ2550

T news วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557
วันนี้ (31 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ” เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ สช. กล่าวว่า ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงสื่อกระแสหลักมีการนำเสนอรูปภาพ ข้อมูลการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยมาเผยแพร่ต่อสาธารณะเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความอับอาย และผลกระทบต่องานของผู้ป่วยในอนาคต ทั้งยังขัดต่อหลักจริยธรรมสุขภาพของแพทย์และพยาบาล จึงอยากให้สังคมเกิดความตระหนักคิด นึกถึงจิตใจของผู้ป่วยเป็นหลัก และยังได้ขอความช่วยเหลือไม่ควรเปิดเผยชื่อ โรคที่เป็น และข้อมูลส่วนตัว เพราะอาจจะผิดตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ที่การเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ป่วย หรือญาติก่อน

ที่มา:http://www.tnews.co.th

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ม.7 คั่นหน้า ลิงก์ถาวร