อย.ติดฉลากGDAเพิ่มกลุ่มช็อกโกแลต-ขนมอบ

Untitled9

ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ราชดำริ * อย.เตรียมประกาศขนมที่ต้องติดสัญ ลักษณ์ทางโภชนาการ GDA เพิ่ม มีทั้งช็อกโกแลต ขนมอบ อาหารกึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ขบเคี้ยว อื่นๆ ร่วมมือฟาร์มเฮ้าส์ สคูลทัวร์ รณรงค์อ่านฉลากเป็นตั้งแต่วัยเด็ก เผยคนไทยอ่านฉลากเป็นแค่ 50%
นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้แสดงข้อมูลโภชนาการแบบจีดีเอ (GDA) หรือฉลากหวาน มัน เค็ม โดยกำหนดบังคับแล้วกับอาหาร 5 ชนิด และมีแผนขยายให้ครอบคลุมกับอาหารอื่นๆ เพิ่มเติม โดยได้ร่วมมือกับฟาร์มเฮ้าส์ในโครงการฟาร์มเฮ้าส์ สคูลทัวร์ ขบวนการทานครบหมู่
เลขาฯ อย.กล่าวอีกว่า สำหรับประกาศสัญ ลักษณ์ทางโภชนาการ GDA ฉบับที่ 305 พ.ศ.2550 เรื่องการแสดงอาหารสำเร็จรูป ได้ดำเนินการกำหนดบังคับใช้แล้วกับอาหาร 5 ชนิด ได้แก่ มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ ข้าวโพดคั่วทอดหรืออบกรอบ ข้าวเกรียบหรืออาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง ขนมปังกรอบหรือแครกเกอร์ หรือบิสกิต และเวเฟอร์สอดไส้ นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการขยายให้ครอบคลุมกับอาหารอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ขนมอบ อาหารกึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวอื่นๆ ซึ่ง อย.ก็ได้ร่วมมือกับฟาร์มเฮ้าส์ ในโครงการฟาร์มเฮ้าส์ สคูลทัวร์ ขบวนการทานครบหมู่ ที่เป็นโครงการรณรงค์ให้อ่านฉลากเป็นตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้และเข้าใจข้อมูลบนฉลาก ที่จะทำให้สามารถเลือกรับประทานที่มีประโยชน์เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย
สำหรับสัญลักษณ์ข้อมูลโภชนาการรูปแบบ GDA หรือฉลากหวาน มัน เค็ม เป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคที่แสดงค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ต่อหน่วยบรรจุภัณฑ์ไว้ที่ส่วนหน้าของฉลาก ที่สามารถมองเห็นฉลากได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพของผู้บริโภค ซึ่งจากผลสำรวจพบว่าคนไทยในปัจจุบันมีคนรู้จักฉลากหวาน มัน เค็ม GDA ประมาณ 50% แต่จำนวนคนที่รู้และเข้าใจประโยชน์ของฉลากจริงๆ ยังน้อยกว่า 50% จึงต้องมีการให้ความรู้ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ มากขึ้น รวมถึงการได้รับความร่วมมือจากภาคธุรกิจด้วย.

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ฉลากขนม และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร