สวรส.เพาะต้นกล้า”ปั้นสื่อสุขภาพ”

Untitled11

คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรมดีๆ รับปิดเทอมฤดูร้อนนี้ กับ “โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารและสื่อสร้างสรรค์ มีดี-มีเดีย ปั้นเด็กดี – เป็นเด็กดัง” ภายใต้แคมเปญการสื่อสารเพื่อสังคม “HEALTH@I” สุขภาพคนไทยเริ่มได้ที่ “ฉัน” เมื่อวันที่ 22 เมษายน ณ ห้องประชุมสานใจ 1/1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สวรส. มาเล่าถึงเป้าหมายภาพรวมองค์กรและแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ “ขับเคลื่อนความรู้สู่ระบบสุขภาพที่สมดุลและยั่งยืนฯ” ในกิจกรรมปฐมนิเทศ ว่า ขอยกหลักการ “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” มาเป็นทฤษฎีตั้งต้นสำหรับการขับเคลื่อนงานวิจัยที่เชื่อว่าการผลิตสื่อให้ออกมาในรูปแบบที่น่าสนใจจะเป็นพลังเล็กๆ แต่สำคัญในการนำความรู้ไปสู่สังคม นอกจากนี้ รวมทั้งข้อมูลปัญหาระบบสุขภาพคนไทยที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายในระบบสาธารณสุขของประเทศที่สูงขึ้นด้วย
พร้อมกับการทิ้งโจทย์งานวิจัยเรื่อง “ภาพอนาคตระบบสุขภาพไทย ปี 2566” ที่ให้น้องๆ ได้นำไปขบคิดต่อว่าสถานการณ์สุขภาพ โอกาส และภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้เหล่านั้น จะสื่อสารหรือถ่ายทอดความรู้เพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่างไร
สำหรับพิธีการในช่วงบ่ายนั้น เป็นภาพการลงนามความร่วมมือดำเนินโครงการ ระหว่าง “สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข” โดย ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผู้อำนวยการ สวรส. จับมือกับ “คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” นำโดย ดร.กมล โพธิเย็น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เอกนฤน บางท่าไม้ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา และคณะคณาจารย์
นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงาน ยังมีกิจกรรมทำความรู้จัก และสร้างความสัมพันธ์ของน้องๆ นักศึกษา รวมถึงการจัดเกมกระตุ้นแรงขับเคลื่อนและการเรียนรู้ที่จะเข้ามาร่วมทำงานสร้างสรรค์ ส่วนการเรียนการสอนระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคมนี้ จะเป็นการเรียนรู้เทคนิคงานสื่อสารที่หลากหลาย เช่น ออกแบบวิเคราะห์ศึกษาพฤติกรรมผู้รับสาร การเขียนข่าว การผลิตสื่อโปสเตอร์ INFOGRAPHIC เรียนรู้งานกราฟฟิกโมชั่น รวมทั้งการศึกษาดูงานของสื่อมวลชน โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำที่พร้อมติดตามพัฒนาผลงานตลอดกิจกรรม เพื่อนำผลงานของเยาวชนใช้เผยแพร่ในสื่อสาธารณะ  และร่วมในกิจกรรมการประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์สร้างสุขภาพเพื่อรับรางวัลและเกียรติบัตร ในงานการประชุมวิชาการงานวิจัยระบบสุขภาพ ของ สวรส. ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 4-5 กันยายนต่อไป

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทั่วไป และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร