อย.ให้ความรู้ทีวีไทยแก้ปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย

บ้านเมือง ฉบับวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา โฆษกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า จากปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายทางสื่อต่างๆ โดยเฉพาะวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต ที่ทวีความรุนแรงขึ้นนั้น ได้ส่งผลต่อทัศนคติและการบริโภคของประชาชนในการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพตามคำโฆษณาที่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง เช่น อ้างสรรพคุณเสริมสมรรถภาพทางเพศ อ้างสรรพคุณทำให้หน้าอกใหญ่ อ้างสรรพคุณช่วยให้ผิวขาวใส ลดความอ้วน เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก อย.จึงจัดโครงการอบรมผู้ประกอบการปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เรื่อง “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การแก้ไขปัญหาโฆษณา” โดยผนึกกำลังหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) สำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) ผู้ประกอบการจากสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (แห่งประเทศไทย)
สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย และพิธีกร ผู้ดำเนินรายการ จากโทรทัศน์ดาวเทียม/เคเบิลทีวีเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสร้างทัศนคติที่ดี ในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และทัศนคติต่อการกำกับดูแลของภาครัฐ ซึ่งสามารถช่วยลดปัญหาการโฆษณาฝ่าฝืนกฎหมายได้
รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า อย.และภาคีเครือข่ายได้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต และคณะทำงานพัฒนาระบบการกำกับดูแลปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย เพื่อขับเคลื่อนและจัดการปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางสื่อต่างๆ ให้หมดไปจากทีวีไทยอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตามหากผู้บริโภคพบการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โอ้อวดเกินจริง หรือได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ขอให้ร้องเรียนที่สายด่วน อย. โทร.1556 หรือ E-mail: 1556@fda.moph.go.th หรือตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อจะได้ดำเนินการปราบปราม และดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน HA และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร