อย.ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย อบรมให้ความรู้พิธีกร ผู้ประกอบการโทรทัศน์ดาวเทียม แก้ปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย

ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
อย.สนองรับยุคทีวีดิจิตอล ผนึกกำลังทุกภาคส่วน จัดการแก้ไขปวัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายที่เผยแพร่ทางโทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิลทีวี โอ้อวยสรรพคุณเกินจริงทั้งช่วย อกอึ๋ม แข็งปั๋ง ลดอ้วน ผิวขาว ใส ฯลฯ หลอกลวงผู้บริโภคให้หลงเชื่อ จัดอบรมให้ความรู้การจัดการแก้ไขปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายแก่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการทางโทรทัศน์ดาวเทียม และเคเบิลทีวีหวังให้ทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจ แก้ไขปัญหา โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย กำจัดให้หมดไปจากทีวีไทย ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย
ภก.ประพันธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ คณะกรรมการอาหารยา และโฆษณาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่าจากปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายทางสื่อต่างๆ โดยเฉพาะวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์และอินเทอร์ฌน็ต ที่ทวีความรุนแรงขึ้นนั้นได้ส่งผลต่อทัศนคติและการบริโภคของประชาชนในการเลือกซื้อใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพตามคำโฆษณาที่โอ้อวยสรรพคุณเกินจริง เช่น อ้างสรรพคุณเสริมสมรรถภาพทางเพศ อ้างสรรพคุณทำให้หน้าอกโต อ้างสรรพคุณช่วยให้ผิวขาว ใสลดความอ้วน เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงจัดโครงการอบรมผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เรื่อง “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การแก้ไขปัญหาโฆษณา” โดยผนึกกำลังหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) ผู้ประกอบการจากสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (แห่งประเทศไทย) สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย และพิธีกรผู้ดำเนินรายการจากโทรทัศน์ดาวเทียม/เคเบิลทีวี เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสร้างทัศนคริที่ดี ในการปฏิบัตให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพรวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และทัศนคติต่อการกำกับดูแลของภาครัฐ ซึ่งสมารถช่วยลดปัญหาการโฆษณาฝ่าฝืนกฎหมายได้
รองเลขาธิการ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า อย. และภาคีเครือข่ายได้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยาอาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต และคณะทำงานพัฒนาระบบการกำกับดูแลปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย เพื่อขับเคลื่อนและจัดการปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางสื่อต่างๆ ให้หมดไปจากทีวีไทยอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตามหากผู้บริโภคพบการโฆษณาผลิตภัณพ์สุขภาพที่โอ้อวดเกินจริงหรือได้รับอันตรายจากากรใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพขอให้ร้องเรียนที่ สายด่วน อย. โทรง1556 หรือ Email: 1556@fda.moph.go.th หรือ ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อ อย. จะได้ดำเนินการปราบปราม และดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน HA และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร