การเข้าร่วมประชุมโครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ

3-6-2557 15-32-35กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 คุณคณิน เชื้อดวงผุย ผู้จัดการกลุ่มวิจัยฯ และคุณสยาม บัวระภา นักวิจัยฯ ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุม ในโครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับตำบล โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับตัวแทนกลไกระดับจังหวัด ประกอบด้วย ขอนแก่น มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม ณ โรงเรียนคำสายทองวิทยา อ.เมือง จ.มุกดาหาร

ที่มา : http://www.wesd.net/content.php

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน PHA และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร