จ่อออกกฎบังคับแรงงานต่างด้าวซื้อประกันสุขภาพ

ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557
สาธารณสุข * กลุ่มงานประกันสุขภาพสังคายนาบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ปรับลดค่าบัตรแรงงานประมงลง 500 บาท คุ้มครอง 3 เดือน ส่วนแรงงาน อื่นๆ ขายบัตรราคาเดิม 2,200 บาท พร้อมอาจบังคับให้แรงงานต่างด้าวต้องซื้อประกันสุขภาพก่อนทำงานในไทย และยกเลิกสิทธิ์ต่างชาติที่ซื้อบัตรแต่เป็นแรงงานเทียม
นพ.บัญชา ค้าของ ผอ.กลุ่มงานประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการพิจารณากำหนดอัตราการขายบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวว่า ขณะนี้ได้มีการหารือร่วมกับกรมจัดหางานและแรงงานพิจารณาบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในภาคการประมง ว่าควรลดค่าบัตรประกันสุขภาพออกเป็นช่วงๆ ทุกๆ 3 เดือน ครั้งละประมาณ 500 บาท แต่สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรครั้งแรกจะต้องเสียค่าตรวจสุขภาพจำนวน 600 บาท จากเดิมการทำบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวจะอยู่ที่ 2,200 บาท บวกค่าตรวจสุขภาพอีก 600 บาท ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนแรงงานของกรมจัดหางานที่ได้มีการปรับมาเป็นทุกๆ 3 เดือน อย่างไรก็ตาม อัตราบัตรประกันสุขภาพที่ปรับใหม่นั้นจะให้สิทธิเฉพาะแรงงานภาคประมงเท่านั้น เพราะต้องออกทะเลเป็นเวลานาน ไม่ค่อยได้เข้าฝั่ง ส่วนแรงงานต่างด้าวกลุ่มอื่นจะกำหนดให้การซื้อบัตรประกันสุขภาพเป็นไปตามระยะการขอสัญญาจ้างงานปีละ 1 ครั้ง ในอัตรา 2,200 บาท ทั้งนี้ จะมีการเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งหน้าก่อนประกาศใช้
อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นปัญหาที่คือ แรงงานต่างด้าวที่มาตรวจสุขภาพแล้วไม่ยอมซื้อบัตรประกันสุขภาพ ก็จะต้องมีการเข้มงวดให้โรงพยาบาลของรัฐบังคับให้ซื้อบัตรประกันสุขภาพหลังจากตรวจสุขภาพแล้วทันที ขณะเดียวกันก็จะหารือร่วมกับกรมจัดหางานกระทรวงแรงงาน ว่าอาจจะต้องบังคับให้แรงงานต่างด้าวต้องซื้อบัตรประกันสุขภาพก่อนจึงจะได้รับใบอนุญาตให้ทำงานในประเทศ ทั้งนี้ แรงงานกลุ่มที่เป็นปัญหาไม่ยอมซื้อบัตรประกันสุขภาพส่วนใหญ่เป็นแรงงานในระบบซึ่งสังกัดสำนักงานประกันสังคมประมาณ 4 แสนคน จากทั้งหมด 7 แสนคน ส่วนแรงงานนอกระบบ เช่น แรงงานที่ทำงานตามบ้าน ภาคเกษตร และภาคประมง ที่ขึ้นตรงกับกระทรวงสาธารณสุข ไม่ค่อยมีปัญหา ซึ่งขณะนี้ได้ทำบัตรประกันสุขภาพครอบคลุมไปจำนวน 435,056 คนแล้ว จากที่มีประมาณ 5 แสนคน
ส่วนกลุ่มคนต่างด้าวประเภทที่ 2 เป็นชาวต่างด้าวที่ไม่ได้เป็นแรงงาน แต่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยค่อนข้างถาวร มีชื่อในระบบทะเบียนราษฎร แต่ไม่ใช่นักท่องเที่ยว แต่เข้ามาอาศัยในราชอาณาจักรไทย ที่ได้ให้ทางโรงพยาบาลชะลอการขายบัตรไป เนื่องจากส่งผลต่องบประมาณของโรงพยาบาลไปนั้น คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะมีการหารือในคณะกรรมการกลุ่มประกันสุขภาพ เพื่อหารือเรื่องสิทธิประโยชน์ และวงเงินประกันสุขภาพที่เหมาะสม ว่าจะขายประกันสุขภาพในอัตราเท่าไหร่ หรือควรที่จะขายบัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าวประเภทที่ 2 ต่อไปหรือไม่.

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แรงงานนอกระบบ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร