‘เทศบาลพระเหลา’ต้นแบบสุขภาพชุมชน

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2557
นายสุรศักดิ์ ผุดผ่อง นายกเทศมนตรีตำบลพระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ เปิดเผยว่า เป็นตัวแทนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีหน้าที่วางแผนด้านสุขภาพ จัดตั้งเวทีเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ กับประชาชนทุกกลุ่ม จึงได้ประสานกับหน่วยงาน อปท.ทุกแห่งในจังหวัด ไปดำเนินการให้ครอบ คลุม ซึ่งมติโดยที่ประชุมกำหนดให้ปี 2557 จังหวัดอำนาจเจริญเป็นปีแห่งการสร้างเมืองธรรมเกษตร มีเป้าหมาย ให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยเชิญชวนเกษตรกรทุกครัวเรือน ลดละเลิกสารเคมีทุกชนิดที่เคยใส่ลงในแปลงนาข้าว จากนี้ต่อไปจะไม่มี เพื่อป้องกันโรคร้ายต่าง ๆ อันอาจจะเกิดจากสารเคมีแต่ละประเภท มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ไปแนะนำชาวบ้านให้ลดอบายมุข สิ่งฟุ่มเฟือยลงให้ได้มาก อาทิ การซื้อหวย การเล่นพนัน การดื่มสุราเหล้าเบียร์ สูบบุหรี่
นายกเทศมนตรีตำบลพระเหลา เปิดเผยอีกว่า ข้าราชการในสังกัด อปท.อยู่ใกล้ชิดชาว=บ้านมากที่สุดในตอนนี้ ถ้าใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพ การตั้งข้อตกลงร่วมใจกันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแต่ละพื้นที่ ตนในฐานะเป็นผู้บริหารท้องถิ่น จะขยายผลเรื่องนี้ และจะทำพื้นที่เทศบาลตำบลพระเหลาเป็นต้นแบบก่อน โดยให้ข้าราชการนำไปปฏิบัติและขยายผลสู่ครัวเรือน หรือทุกคนที่มาติดต่อขอรับบริการ อย่างพื้นที่เทศบาลตำบลพระเหลา จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะ แต่ละเดือนจะมีกิจกรรมนมัสการพระเหลาเทพนิมิตพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวพนา จะใช้เวลานี้เป็นเครื่องมือร่วมกันทำความดี
นายสุรศักดิ์ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า เดิมรับราชการเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ลาออกมาเล่นการเมือง เมื่อได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน ต้องใช้ความรู้ความสามารถเข้าแก้ไข ด้วยความเคยเป็นครูจึงกล้าพูดกล้านำเสนอ ปัจจุบันพฤติกรรมคนที่เข้ามาเล่นการเมืองหวังผลประโยชน์ลดลงไปมาก เดิมเคยเตรียมรับเหมางานในหน่วยงานได้ลดลง เห็นว่าคนท้องถิ่นเริ่มเข้าใจ การเล่นการเมืองถ้าหวังเข้ามากอบโกยสมัยนี้ไม่มีแล้วเพราะทุกอย่างเป็นระบบ ใครคิดคดโกงจะถูกตรวจสอบและลงโทษ การที่จังหวัดตั้งสมัชชาสุขภาพ สามารถเชื่อมโยงไปหางานด้านอื่น ๆ ได้ทั้งหมด การเปิดให้ชาวบ้านคิด ช่วยกันแก้ปัญหา อย่างยั่งยืน มากกว่าคิดสั่งไปโดยระบบราชการ เทศบาลฯ จึงขอเป็นต้นแบบการพัฒนาด้านสุขภาพที่เตรียมลดอบายมุข สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจให้ทุกคนปลอดจากโรคร้ายต่าง ๆ.

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน PHA และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร