จ.อำนาจเจริญ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พลังชุมชน สร้างธรรมนูญสุขภาพตำบลเปือย

Untitled9สำนักข่าวแห่งชาติ : กรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2557
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) นำสื่อมวลชนสัญจรแลกเปลี่ยน รางวัลสมัชชาสุขภาพ จัดเวทีพลังชุมชน สร้างธรรมนูญสุขภาพตำบลเปือย จากการได้รับรางวัล 1 พื้นที่ ในการจัดทำธรรมนูญสุขภาพ ในชุมชน
วันนี้ (10 มิ.ย. 57) เวลา 10.00 น. นายประสิทธิ์ สุระสาย นายกเทศมนตรีตำบลเปือยและคณะกรรมการกองทุนสุขภาพชุมชนตามรัฐธรรมนูญสุขภาพตำบลเปือย ให้การต้อนรับ นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและคณะ เพื่อมาบันทึกเทปโทรทัศน์ ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พลังชุมชน สร้างธรรมนูญสุขภาพตำบลเปือย ที่ลานโบราณสถานเสมาพันปี วัดศรีโพธิ์ชัย ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ หลังจากได้รับรางวัลสมัชชาสุขภาพ ประเภทรางวัล รางวัล 1 พื้นที่ ในการจัดทำธรรมนูญสุขภาพ ในชุมชน โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วยนายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นายประสิทธิ์ สุระสาย นายกเทศมนตรีตำบลเปือย พระครูอุดม โพธิกิจ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศิลา นายสมบัติ ไกยสิทธิ์ ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลเปือย นายวิเชียร อุตสาหะวงศ์ ปราชญ์ชาวบ้าน และนางสาวยอดนารี บุญเรือง ตัวแทนกลุ่มสวัสดิการ โดยมีนายสมเกียรติ ธรรมสาร ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างถ่อน้อย เป็นผู้ดำเนินรายการ
ทั้งนี้ เมื่อปี พ.ศ.2554 ก่อเกิดธรรมนูญสุขภาพตำบลเปือย ใช้เวลายกร่างเพียง 6 เดือนก็บรรลุผลและสามารถนำไปปฎิบัติได้จริงตามแนวทางตามธรรมนูญสุขภาพของตำบลเปือย และต่อยอด สอดคล้องตามแนวทางพัฒนาของชาวบ้านและชุมชนได้ผลลัพธ์เป็นอย่างดี ตามหลักการทำงาน 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ การประกาศเจตนารมณ์ การสร้างกลไกการขับเคลื่อน และการจัดการเชิงระบบด้วยวิชาการ จึงสามารถประกาศธรรมนูญสุขภาพตำบลเปือยสำเร็จ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2554 โดยตั้งเป้าหมายว่าคนตำบลเปือยต้องมีสุขภาวะที่ดี ตามปรัชญาที่ว่า คนตำบลเปือย อยู่ดีมีแฮง ฮักแพงแบ่งปัน สร้างสรรค์เฮียนฮู้ อยู่เย็นเป็นสุขถ้วนหน้า ภายในปี 2559 และในปี พ.ศ.2550 ธรรมนูญสุขภาพตำบลเปือยได้รับรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประเภท รางวัล 1 พื้นที่ ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สิทธิเดช นนทพรหม รายงาน

ที่มา : http://thainews.prd.go.th

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ธรรมนูญพื้นที่ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร