รพ.เด็กชวนรณรงค์ป้องกันลูกหลานจาก”โรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ”

แนวหน้า ฉบับวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2557
พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็ก แห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “เดือนมิถุนายนปีนี้พิเศษกว่าปีอื่นๆ เนื่องจากสถาบัน ได้เน้นการสื่อสารสู่สังคมภายใต้แนวคิดที่ว่า “ทุกประเด็น ต้องรู้ ดูแลเด็กปลอดภัย โรคอุบัติใหม่” โดยเฉพาะบทบาทสำคัญในการรักษา เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเด็ก ผ่านกิจกรรมต่างๆ ให้กับผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ซึ่งสถาบันฯได้ดำเนินการปีนี้เป็นปีที่ 2 โดยรณรงค์อย่างต่อเนื่องทุกๆ ปีในเดือนมิถุนายน ซึ่งปีนี้มีกิจกรรมที่เน้นการรณรงค์ โรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ ที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญขณะนี้ โดย หน่วยโรคติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่จะทยอยให้ความรู้ในมุมมองด้านนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกๆ คนได้ร่วมกันตระหนักถึงการดูแลใส่ใจรักษาสุขภาพของเด็ก พร้อมมุ่งเน้นการดูแลเด็กป่วย ทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงจัดให้มีการประชุมวิชาการ กุมารเวชศาสตร์ “สุขภาพเด็กแห่งชาติ” ครั้งที่ 15 ระหว่าง วันพุธที่ 25-วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค สุขุมวิท กรุงเทพ”
อนึ่ง “โรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ” ที่พบได้มากในช่วงนี้ ได้แก่ โรคหัดและโรคไข้หวัดใหญ่ ในหลายปีที่ผ่านมากระทรวง สาธารณสุข ได้จัดให้มีการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี แก่กลุ่มเสี่ยงอันได้แก่หญิงตั้งครรภ์ (ไตรมาสที่ 2, 3) เด็กอายุ 6 เดือน-2 ปี ผู้สูงอายุ >65 ปี และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง (ไม่ว่าจะอายุเท่าใด) ซึ่งขณะนี้สามารถขอรับวัคซีนป้องกันโรคหัด และป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถาบันสุขภาพเด็ก แห่งชาติมหาราชินี(รพ.เด็ก) ในวันจันทร์-พุธ เวลาราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รายละเอียดเพิ่มเติมโทร.สายตรง โรงพยาบาลเด็ก 1415

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน HA และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร