ยื่น”ประยุทธ์”ยกเลิกใช้แร่ใยหิน

แนวหน้า ฉบับวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2557
นางสมบุญ สีคำดอกแค ผู้ประสานงานเครือข่ายยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย (ทีแบน) เปิดเผยว่า ทางเครือข่ายฯ ยังคงมุ่งมั่นในการที่จะผลักดันให้ประเทศไทยยกเลิกการใช้แร่ใยหินเพื่อสุขภาพของ คนไทย โดยเมื่อไม่นานมานี้ ได้เดินทาง ไปยื่นหนังสือถึงคณะรักษาความสงบ เรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) เพื่อทวงถามถึงความคืบหน้า และเรียกร้องให้ยกเลิกการใช้แร่ในหินในประเทศ ซึ่งในกระบวนการนี้ ยังคงอยู่ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐอย่างกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ทางเครือข่ายฯ ต้องการให้ผู้มีอำนาจ พิจารณาเรื่องนี้อย่าง ต่อเนื่อง
“หลัง คสช.ได้รับหนังสือแล้วคงต้องใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อประสานงาน โดยทางเครือข่ายมองว่าจะรอแต่เพียงการดำเนินงานของภาครัฐนั้นคงไม่ได้ จึงอาจต้องเร่งดำเนินการขับเคลื่อนขอความร่วมมือและรณรงค์ไปยังภาคเอกชนเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วม ผ่านเวทีเสวนาต่างๆ พร้อมๆ ไปกับการทวงถามไปยังหน่วยงานที่เคยพิจารณาในเรื่องดังกล่าว ทั้งกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม” นางสมบุญกล่าว

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แร่ใยหิน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร