ภาพข่าว: คอลัมน์ สยามดาราSociety: สานพลัง

Untitled3สยามดารา ฉบับวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557
ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคจ.สช.เปิดการประชุม “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 6 สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของประเทศ โดยมี นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์, นพ.อำพล จินดาวัฒนะ, สุรเดช เดชคุ้มวงศ์, กรรณิการ์ บรรเทิงจิตร ร่วมงาน

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน HA และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร