ซีไอซียื่นหนังสือถึง’คสช.’ค้านเลิกใช้แร่ใยหินในไทย

มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557
นายเมธี อุทโยภาส ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ศูนย์ ข้อมูลไครโซไทล์ ประเทศไทย (ซีไอซี) เปิดเผยว่า ได้ยื่นจดหมายถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ขอความเป็นธรรม กรณีที่เครือข่ายต่อต้านแร่ใยหินได้เรียกร้องให้ยกเลิกการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ในอุตสาหกรรมไทย ทั้งที่ไม่มีหลักฐานทางวิชาการใดที่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าแร่ใยหินไครโซไทล์ที่ใช้กันอยู่เป็นสาเหตุทำให้เกิดผู้ป่วยหรือมีผู้ที่เสียชีวิต โดยสิ่งที่ทุกภาคส่วนควรตระหนักคือ ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะสูงถึง 5 ล้านล้านบาท เพราะมีผู้เกี่ยวข้องถึง 30 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง
นายเมธีกล่าวว่า สิ่งที่น่าเป็นห่วงหลังยกเลิกใช้แร่ใยหินคือ จะส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมการผลิตกระเบื้องมุงหลังคาที่มีความจำเป็นทุกภาคส่วน เพราะต้นทุนการผลิตจะสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาขายกระเบื้องจะสูงกว่าเดิมถึง 50% และจะเกิดการผูกขาดในตลาดเพราะมีผู้ผลิตกระเบื้องที่ไร้ใยหินไครโซไทล์รายใหญ่อยู่แล้ว ทำให้ ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กไม่สามารถแข่งขันได้

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แร่ใยหิน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร