สมัชชาสุขภาพโลกจ่อบรรจุ’สิทธิบัตรทอง’

ASTVผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ASTVผู้จัดการรายวัน – สมัชชาสุขภาพโลกเตรียมบรรจุ “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” เป็นตัวชี้วัดการพัฒนาแห่งสหัสวรรษปี 2558 เหตุช่วยประชาชนเข้าถึงระบบสุขภาพ ลดความยากจนจากค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล
นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพโลก (World Health Assembly: WHA) กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ครั้งที่ 67 ระหว่างวันที่ 19-24 พ.ค. ที่ผ่านมา ว่า การประชุมสมัชชาสุขภาพโลกปีนี้ สปสช.ได้มีส่วนในการผลักดัน เรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ให้ได้รับการบรรจุไว้ใน “ตัวชี้วัดการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ” (Millennium Development Goals : MDG) ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดชุดใหม่ หลังจากปี 2558 ซึ่งปัจจุบันตัวชี้วัดมี 8 เรื่องสำคัญ คือ 1.การขจัดความยากจนและความหิวโหย 2.การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.การส่งเสริม ความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ 4.การลดอัตราการตายของเด็ก 5.การพัฒนาสุขภาพของสตรีมีครรภ์ 6.การป้องกันโรคเอดส์ มาลาเรีย และโรคติดต่ออื่นๆ 7.การรักษา สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 8.การส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาในโลก
“การดำเนินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ได้รับการบรรจุเป็นตัวชี้วัดการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ เนื่องจากการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องสุขภาพอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นการลดความยากจนและความยากไร้ให้แก่ประชากรด้วย เพราะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชนลงได้” เลขาธิการ สปสช. กล่าว
นพ.วินัย กล่าวอีกว่า นอกจากเวทีโลกแล้ว ในเวทีระดับภูมิภาค ที่ผ่านมา สปสช.ยังได้ให้ความร่วมมือประเทศต่างๆ ในอาเซียนบวกสาม (จีน เกาหลี และญี่ปุ่น) ในการช่วยเหลือผลักดันเพื่อให้ทุกประเทศบรรลุระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งความคืบหน้าดำเนินการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมหารือกับทางสำนักพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในการประสานความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประเทศต่างๆ ในการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดย สปสช.เป็นกลไกหลักในการสร้างความร่วมมือนี้ สะท้อนให้เห็นถึงบทบาท สปสช.ซึ่งต่างประเทศให้รับการยอมรับการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยคนไทยเข้าถึงการรักษา ซึ่งในอนาคตเชื่อว่า สปสช. มีบทบาทในระดับเวทีต่างประเทศมากขึ้น

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ระบบประกันสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร