ปรับทัพโรงหมอเมืองกรุงรับต่างชาติหลังเปิดเออีซี

โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
โพสต์ทูเดย์ สธ.สร้างความเข้มแข็งระบบโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ พร้อมรับต่างชาติไหลรักษาหลังเปิดอาเซียน
นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวในงานประชุมวิชาการเรื่อง”ปฏิรูประบบสุขภาพสู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาลในประชาคมอาเซียน” ว่า กรุงเทพฯ เป็นสังคมเมืองที่มีลักษณะซับซ้อนและหลากหลายต้องการบริการทางสุขภาพแตกต่างจากพื้นที่อื่นและในอนาคต เมื่อเปิดประชาคมอาเซียนคาดว่าจะมีคนจากประเทศเพื่อนบ้านมาใช้บริการสาธารณสุขในกรุงเทพฯจำนวนมาก จึงต้องวางแผนจัดระบบเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลให้เข้มแข็งและมีบริการที่เหมาะสมสำหรับคนไทยและต่างชาติ
ทั้งนี้ จะต้องจัดอัตราพยาบาลซึ่งมีความสำคัญต่อระบบสาธารณสุขและมีจำนวนมากที่สุด ให้เหมาะสมในพื้นที่กรุงเทพฯและต่างจังหวัดด้วย
ปัจจุบันไทยมีพยาบาลทั่วประเทศ 1.28 แสนคน อยู่ในสังกัด สธ. 8.65 หมื่นคนในปีการศึกษา 2557-2560 นี้ คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติให้ผลิตเพิ่ม 2.79 หมื่นคน
นพ.ณรงค์ กล่าวอีกว่า สธ.ยังได้จัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการสุขภาพพ.ศ. 2556-2560 เพื่อให้มีศักยภาพรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย โดยแบ่งการบริหารออกเป็น 12 เขตพื้นที่บริการสำหรับกรุงเทพฯ เป็นเขตพื้นที่บริการที่มีประชากรมากที่สุด ประมาณ 10 ล้านคนขณะที่เขตอื่นๆรวมกัน 5-7 จังหวัดมีประชากรรวมประมาณ 5 ล้านคน

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทั่วไป และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร