สธ.สรุปภัยแร่ใยหินก่อมะเร็งเครือข่ายฯลุยจี้อุตฯสั่งยกเลิก

แนวหน้า ฉบับวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม นางสมบุญ สีคำดอกแค ผู้ประสานงานเครือข่ายยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย (ทีแบน) เปิดเผยว่า หลังจากที่ทางเครือข่ายฯ ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือเพื่อทวงถามความคืบหน้าการยกเลิกการนำเข้าแร่ใยหินกับทางกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แล้วนั้น ก็ได้รับการเปิดเผยจาก นพ.นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ว่า นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ.ได้ ลงนามและมีการยื่นผลสรุปของคณะกรรมการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากแร่ใยหินเนื่องจากเป็นสาเหตุของ การเกิดโรคมะเร็งในมนุษย์ไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นที่เรียบร้อย พร้อมทั้งมีความเห็นจากนักวิชาการรวมถึงรายงานสำคัญๆ ทั้งใน และต่างประเทศ เกี่ยวกับอันตรายจากแร่ใยหิน โดยเฉพาะจากองค์การ อนามัยโลก (WHO) เพื่อให้กระทรวงอุตสาหกรรมได้พิจารณา
นางสมบุญกล่าวว่า จากนี้ทางเครือข่ายฯ จะติดตามทวงถาม ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงอุตสาหกรรม และจะผลักดัน เรื่องของการเรียกร้องให้มีการยกเลิกการนำเข้าแร่ใยหินเข้าสู่การพิจารณาในเวทีปฏิรูปประเทศไทย ที่จะจัดขึ้นโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ควบคู่ไปกับการรณรงค์ให้ความรู้กับภาคเอกชน ผู้บริโภค และประชาชนต่อไป
ทั้งนี้ ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์หลายประเภท ซึ่งแร่ใยหินกว่าร้อยละ 90 ใช้ผลิตสินค้าประเภทซีเมนต์ใยหิน เช่น กระเบื้องทนไฟ กระเบื้องมุงหลังคา ท่อซีเมนต์ ฯลฯ

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แร่ใยหิน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร