เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “พลังชุมชน สร้างธรรมนูญสุขภาพตำบลเปือย”

Untitled1ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.)จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “รางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2556” ประเภทรางวัล 1 พื้นที่ “ธรรมนูญสุขภาพตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ” โดยมี นพ.อำพล จินดาวัฒนะ (ที่ห้าจากขวา) เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ท่านพระครูอุดม โพธิกิจ (ที่ห้าจากซ้าย) เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศาลา นายประสิทธิ์ สุระสาย (ที่สี่จากซ้าย) นายกเทศมนตรี นายสมบัติ ไกยสิทธิ์ (ที่สองจากซ้าย) ผอ.รพ.สต.บ้านเปือย พร้อมด้วยภาคส่วนต่าง ๆ และชุมชน ร่วมกิจกรรม ณ วัดโพธิ์ศาลา ต.เปือย
จ.อำนาจเจริญ เมื่อเร็ว ๆนี้

ที่มา : http://www.thanonline.com

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน HA และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร