คอลัมน์ สมัชชาสุขภาพ

Untitled2ข่าวสด ฉบับวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2556 ประเภทรางวัล 1 พื้นที่ “ธรรมนูญสุขภาพตำบลเปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ” มีภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วม

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ธรรมนูญสุขภาพ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร