ภาพข่าว: ธรรมนูญสุขภาพ

Untitledมติชน ฉบับวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “รางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2556” ประเภทรางวัล 1 พื้นที่ “ธรรมนูญสุขภาพตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ” เนื่องจากเป็นอีกพื้นที่ตัวอย่างในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมโดยการใช้ “ธรรมนูญสุขภาพ” เป็นเครื่องมือทางสังคมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ธรรมนูญสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร