ปลัดสธ.ขุดนโยบายปูชงตั้งกก.ยึดตระกูลส.

โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

โพสต์ทูเดย์ นพ.ณรงค์ ผลักดันซ้ำ ตั้งกรรมการกลั่นกรองนโยบาย คุมเบ็ดเสร็จตระกูล ส.
นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติทำหน้าที่กลั่นกรองแผนงานขององค์กรอิสระในสังกัด สธ. อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ฯลฯ ขึ้นมาอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ นพ.ประดิษฐสินธวณรงค์ อดีต รมว.สธ. เคยเสนอให้น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว แต่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ปฏิเสธเนื่องจากมีความซ้ำซ้อนของอำนาจเพราะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ สสส.และ สช. และคณะกรรมการบูรณการ3 กองทุนสุขภาพอยู่แล้ว
สำหรับกรรมการดังกล่าว มีประธานคสช. หรือรองประธาน คสช. ที่ได้รับมอบหมาย หรือนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีรมว.แรงงาน รมว.คลัง รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกรรมการและมี รมว.สธ. เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยเหตุผลที่ต้องจัดตั้งเนื่องจากองค์กรอิสระในสังกัด สธ.มีรายละเอียดมากและใช้งบประมาณมาก จึงต้องกลั่นกรองก่อนนำเสนอเพื่อขออนุมัติ
นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการ สช. กล่าวว่า แนวคิดดังกล่าวเป็นความพยายามของ สธ.ที่จะรวมศูนย์อำนาจและลดบทบาทองค์กรเหล่านี้ เช่นเดียวกับนโยบายเขตสุขภาพที่สุดท้ายแล้วอำนาจจะรวมอยู่ที่ผู้ตรวจราชการ สธ. ซึ่งอยู่ภายใต้คำสั่งปลัด สธ.และ รมว.สธ.เช่นเดิมดังนั้นการปฏิรูปควรกระจายอำนาจไปยังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นมากกว่า

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน เขตสุขภาพ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร