สช. แนะ สธ.ดึงภาคประชาชนมีส่วนร่วมบริหารเขตสุขภาพ

Untitled5MCOT วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
สช. 16 ก.ค.-สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) แนะ ก.สาธารณสุข กระจายอำนาจให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วม และนำองค์กรอิสระ หรือภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และ นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา คณะกรรมการ สช. กล่าวถึงกระแสการคัดค้านร่วมจ่ายในโครงการหลักประกันสุขภาพว่า กระแสที่เกิดขึ้นมองว่าทุกฝ่ายทั้งระบบบริการและระบบประกันสุขภาพควรปรองดองกัน สมานฉันท์ ไม่ควรขัดแย้งกัน ทั้งยังห่วงกังวลกระแสข่าวกระทรวงสาธารณสุข เตรียมจัดตั้งคณะกรรมการกลางมาดูแลองค์กรอิสระในสังกัดกระทรวง เกรงจะเป็นการควบรวมทั้งอำนาจการบริหารและการเงิน และติงการปฏิรูประบบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 12 เขตบริการ ไม่ควรควบรวมอำนาจ แต่ต้องกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น มีส่วนร่วม และนำองค์กรอิสระ หรือภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆ.-สำนักข่าวไทย

ที่มา : http://www.mcot.net

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน เขตสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร