‘หมอประเวศ’แนะปฏิรูปจิตสำนึก

มติชน ฉบับวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ที่เมืองทองธานี ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “R2R เครื่องมือ เสริมพลัง สร้างคุณภาพ สู่สุขภาวะ” พร้อมเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 7 “เสริมพลัง สร้างคุณภาพ สู่สุขภาวะ” ว่า งานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research: R2R) คือการตั้งคำถามจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานประจำ แล้วแก้ให้ดีขึ้นด้วยการพัฒนาผลการวิจัย จึงช่วยให้ความจำเจ ความน่าเบื่อของงานประจำหายไป กลายเป็นความท้าทาย ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันมากขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลง ขั้นพื้นฐานคือลดตัวตนของเราลงมา แต่เคารพผู้อื่นมากขึ้น จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้างคุณค่าของงานและชีวิต ในระบบสาธารณสุขมีการนำ R2R มาใช้ถึง 7 ปีแล้ว มีองค์กรสุขภาพระดับชาติเข้าร่วม ทั้งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และเครือข่ายต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีคนเข้าร่วมงาน R2R มากขึ้น
ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศกล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาการปฏิรูปหลายเรื่องในประเทศไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากยังไม่มีการปฏิรูปจิตสำนึก ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงของการปฏิรูป ทุกฝ่ายเห็นตรงกันหมดว่าประเทศไทยต้องการการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน ขณะนี้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก็พยายามดำเนินการในเรื่องนี้อยู่ การปฏิรูปจิตสำนึกจึงเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการก่อนการปฏิรูปอื่นๆ ส่วนในระบบสุขภาพ มีงานประจำเป็นจำนวนมาก งาน R2R ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องดำเนินการก็จะช่วยการทำงานด้านสาธารณสุขมีคุณภาพมากขึ้น เช่น งานบริการสาธารณสุข เป็นต้น

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทั่วไป และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร