ศธ.ตั้งเป้าลดนร.อ้วนให้รางวัลโรงเรียนล่อใจ

ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ศึกษาธิการ * สพฐ.จับมือ สธ.แก้ปัญหาเด็กไทยอ้วน พบปี 55 ทั้งอวบและอ้วน 17% ตั้งเป้าลดเด็กหุ่นตุ๊ต๊ะเหลือ 15% ในปี 2560 เผยมีรางวัลให้โรงเรียนลดเด็กนักเรียนอ้วนได้สำเร็จ
นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน ได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาด้านสุขภาพของนักเรียนไทย โดยเฉพาะปัญหาภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียน จึงได้จัดทำโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดีขึ้น เพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี เจริญเติบโตสมวัย เมื่อเร็วๆ นี้ สพฐ.ได้ประชุมร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ซึ่งชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ภาวะโรคอ้วนในเด็กไทยว่า เด็กที่อ้วนจะมีโอกาสเป็นผู้ใหญ่อ้วน 1 ใน 3 และหากอ้วนในวัยรุ่นจะมีโอกาสเสี่ยงสูงถึง 2 ใน 3 โดยโรคอ้วนจะส่งผลให้เด็กเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิต ระบบทางเดินหายใจ คือหยุดหายใจขณะหลับ และจะส่งผลกระทบต่อการเรียนในที่สุด รวมทั้งจะมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูก ทำให้ปวดหัวเข่า ข้อเท้า กระดูกงอ และขาโก่งตามมาด้วย
จากข้อมูลเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สธ.ใช้ดัชนีตามเกณฑ์ส่วนสูง ในปี 2555 พบว่าเด็กไทยอยู่ในภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนทั้งหมดร้อยละ 17 เทียบปี 2556 มีเด็กวัยเรียนอ้วนร้อยละ 13.6 อย่างไรก็ตาม สพฐ.และกรมอนามัยได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายเพื่อลดปัญหาภาวะโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนให้เหลือไม่เกินร้อยละ 15 ภายในปี 2560 แต่จากการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 พบว่าภาพรวมลดลงเหลือร้อยละ 8.6 เป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าสุขภาพของนักเรียนไทยที่ดีขึ้นตามลำดับ
นายกมลกล่าวอีกว่า สพฐ.ยังมีการเชิดชูเกียรติด้านการจัดการลดปัญหาภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียน ก็ได้มอบรางวัลแก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ที่แก้ปัญหาภาวะโรคอ้วนในโรงเรียน จนทำให้มีนักเรียนอ้วนไม่ถึงร้อยละ 5 อีกด้วย และนอกจากความร่วมมือในเบื้องต้นแล้ว ภายใต้โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดีของ สพฐ. ก็ได้มีการจัดสัมมนาครูทั่วประเทศ และการจัดประกวดสื่อการเรียนการสอนเพื่อช่วยพัฒนาและส่งเสริมการสอนด้วยเทคนิคใหม่ๆ โดยผลงานที่ชนะการประกวดจะได้รับการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และนำไปพัฒนาเป็นสื่อการเรียนการสอนต้นแบบด้วย.

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน อ้วน/น้ำหนักเกิน และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร