สธ.หารือสช.สปสช.ตั้งคกก.ประสาน3กองทุน

INN วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557
สธ. หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ระบบประกันสุขภาพ เพื่อแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทั้งค่าใช้จ่าย พร้อมตั้งคณะกรรมการประสาน 3 กองทุน
นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผย หลังมีการปรึกษาหารือ ร่วมกับฝ่ายสังคมจิตวิทยา กองทัพเรือ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และ 3 กองทุน คือ กรมบัญชีกลาง สำนักงานประกันสังคม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ระบบประกันสุขภาพ เพื่อแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทั้งค่าใช้จ่าย โดยปรึกษาหารือกัน 2 เรื่องคือ 1.การตั้งคณะกรรมการประสาน 3 กองทุน ส่วนเรื่องที่ 2.เรื่องการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการระบบสุขภาพของประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งขณะนี้ ได้มีการร่างแต่งตั้งคณะกรรมการ 3 กองทุนแล้ว

ส่วนเรื่องการปฏิรูประบบสุขภาพ ได้มีการคุยเรื่องมติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 5 ข้อ ได้แก่ การปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ บุคลากรด้านสุขภาพ ระบบการเงินการคลังและการอภิบาลระบบสุขภาพ ซึ่งทุกฝ่ายในที่ประชุมต่างก็เห็นตรงกัน สำหรับร่างแต่งตั้งคณะกรรมการนั้น มาจากตัวแทน 3 กองทุนและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยจะเป็นการพูดคุยว่าแต่ละกองทุนมองตัวเองยังไง ซึ่งอาจจะมีตัวแทนของผู้ให้บริการ เข้าไปร่วมด้วยเพื่อจะได้เห็นรูปแบบการทำงาน

ทั้งนี้ เป็นเพียงการยกร่างเท่านั้น ยังไม่มีรายละเอียดของเนื้อหา ส่วนการจะปฏิรูปอะไรบ้างนั้นจะนำไปพูดคุยในเวทีของ คสช. โดยดูมติ 5 ข้อของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแล้วจะแปลงไปสู่การปฏิรูปยังไง ซึ่งในเวทีนั้นมีภาคประชาชนอยู่ด้วย

ที่มา : http://www.innnews.co.th

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน 3 กองทุนสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร